Anasayfa Hakkımızda Kadromuz İletişim
Calculus-2 Konu Anlatım ve Soru Çözüm Videoları


 • Dizi (Sequence) Nedir?

 • Dizilerin Limitini Bulma

 • Dizilerin Yakınsak veya Iraksak Olup Olmadığını Belirleme

 • Aritmetik Dizi Nedir?

 • Geometrik Dizi Nedir?

 • Diziler (Sequence) Örnek Soru-1

 • Diziler (Sequence) Örnek Soru-2


 • Seri Nedir?

 • Seri Testleri ve Amaçları

 • n. Terim Testi (Iraksaklık Testi) (Limit Testi)

 • Geometrik Seri Testi

 • Geometrik Serilerin Toplamını Bulma

 • Serilerin Toplamını Bulma Örnek Soru-1

 • Serilerin Toplamını Bulma Örnek Soru-2

 • Serilerin Toplamını Bulma Örnek Soru-3

 • Serilerin Toplamını Bulma Örnek Soru-4

 • Serilerin Toplamını Bulma Örnek Soru-5

 • P Serisi Testi

 • İntegral Testi

 • Karşılaştırma Testleri (Comparison Tests)

 • Oran Testi (Ratio Test)

 • Kök Testi (Root Test)

 • Raabe Testi (Raabe's Test)

 • Alterne Seri Testi (Alternating Series Test)

 • Mutlak Yakınsaklık ve Koşullu Yakınsaklık (Absolutely and Conditionally Convergent)

 • Seri Testleri Örnek Soru Çözümleri (Başlangıç Düzeyi)


 • Seri Testleri Örnek Sorular


 • Kuvvet Serileri (Power Series)

 • Kuvvet Serilerinin Yakınsaklık Aralığı ve Yarıçapı (radius and interval of convergence)

 • Kuvvet Serilerinin Yakınsaklık Aralığı ve Yarıçapı Örnek Sorular

 • Taylor ve Maclaurin Seri Açılımları

 • Taylor ve Maclaurin Serilerini Bulma

 • 1/(1-x) Fonksiyonunun Maclaurin Serisi ve Yerine Koyma Metodu

 • e^x Fonksiyonunun Maclaurin Serisi ve Yerine Koyma Metodu

 • sinx Fonksiyonunun Maclaurin Serisi ve Yerine Koyma Metodu

 • cosx Fonksiyonunun Maclaurin Serisi ve Yerine Koyma Metodu

 • Yerine Koyma Metodu ve Türev Yardımıyla Maclaurin Serisi Bulma Örnek Soru-1

 • Yerine Koyma Metodu ve Türev Yardımıyla Maclaurin Serisi Bulma Örnek Soru-2


 • Vize ve Finalde Çıkmış Seri Soruları


 • Vektör Nedir?

 • Vektörlerin Uzunluğunu Bulma ve Birim Vektör

 • Birim Vektör Olmayan Vektörü Birim Vektör Yapma

 • Birim Baz Vektörler (i , j , k)

 • İç Çarpım (Dot Product or Scalar Product)

 • İki Vektörün Diklik ve Paralellik Şartı

 • İki Vektör Arasındaki Açıyı Bulma

 • Dik İzdüşüm Vektörünü Bulma (Projection Vektör)

 • Düzlemde Üçgenin Alanını Vektör Yardımıyla Bulma

 • Vektörel Çarpım (Cross Product)

 • Uzayda Üçgenin Alanını Vektör Yardımıyla Bulma

 • Uzayda Paralelkenar Alanını Vektör Yardımıyla Bulma

 • Vektörler Örnek Soru-1

 • Vektörler Örnek Soru-2

 • Vektörler Örnek Soru-3

 • Vektörler Örnek Soru-4


 • Uzayda Doğru Denklemi Yazma

 • Düzlem Denklemi Yazma

 • Geçtiği Üç Nokta Verilen Düzlemin Denklemini Yazma

 • Uzayda Bir Noktanın Bir Doğruya Uzaklığı

 • Bir Noktanın Bir Düzleme Uzaklığı

 • Uzayda İki Doğru Arasındaki Açı

 • İki Düzlem Arasındaki Açı

 • Uzayda Bir Doğru ile Düzlem Arasındaki Açı

 • Uzayda Doğruların Birbirine Göre Durumları

 • İki Düzlemin Birbirine Göre Durumları

 • Uzayda Bir Doğru ile Bir Düzlemin Birbirine Göre Durumları

 • Uzayda Bir Doğru ile Bir Düzlemin Kesişme Noktasını Bulma

 • Uzayda İki Doğrunun Kesişme Noktasını Bulma

 • Uzay Geometri Örnek Soru-1

 • Uzay Geometri Örnek Soru-2

 • Uzay Geometri Örnek Soru-3

 • Uzay Geometri Örnek Soru-4

 • Uzay Geometri Örnek Soru-5


 • Vektör Değerli Fonksiyon Nedir? (Vector Valued Functions)

 • Vektör Değerli Fonksiyonların Tanım Kümesi (Domain of Vector Valued Functions)

 • Vektör Değerli Fonksiyonların Limiti (Limits of Vector Valued Functions)

 • Vektör Değerli Fonksiyonların Türevi (Derivative of Vector Valued Functions)

 • Vektör Değerli Fonksiyonların İntegrali (Integrals of Vector Valued Functions)

 • Teğet Vektör ve Birim Teğet Vektör Nedir? (Tangent Vector and Unit Tangent Vector)

 • Normal Vektör ve Birim Normal Vektör Nedir? (Normal Vector and Unit Normal Vector)

 • İkinci Dik Vektör (Bİnormal Vector)

 • Vektör Değerli Fonksiyonlarda Yay Uzunluğu (Arc Length of Vector Valued Functions)

 • Eğrilik (Curvature)


 • Çok Değişkenli Fonksiyon Nedir? (Multivariable Functions)

 • Çok Değişkenli Fonksiyonların Tanım Kümesini Bulma Örneği

 • Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Limit Örnek Soru-1

 • Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Limit Örnek Soru-2

 • Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Süreklilik Örnek Soru-1

 • Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Süreklilik Örnek Soru-2


 • Kısmi Türev (Partial Derivatives)

 • Kısmi Türev Örnek Soru-1

 • Kısmi Türev Örnek Soru-2

 • Kısmi Türev Örnek Soru-3


 • Kısmi Türevde Zincir Kuralı (Chain Rule)

 • Kısmi Türevde Zincir Kuralı Örnek Soru-1

 • Kısmi Türevde Zincir Kuralı Örnek Soru-2

 • Kısmi Türevde Zincir Kuralı Örnek Soru-3


 • Kısmi Türevde Kapalı Fonksiyon Türevi (Implicit Differentiation)

 • Kısmi Türevde Kapalı Fonksiyon Türevi Örnek Soru-1

 • Kısmi Türevde Kapalı Fonksiyon Türevi Örnek Soru-2


 • Gradyan Vektör (Gradient Vector)

 • Gradyan Vektör Örneği

 • Yönlü Türev (Directional Derivative)

 • Maksimum ve Minimum Yönlü Türev

 • Yönlü Türev Örnek Soru-1

 • Yönlü Türev Örnek Soru-2

 • Yönlü Türev Örnek Soru-3

 • Yönlü Türev Örnek Soru-4


 • Bir Yüzeye Teğet Düzlem Denklemini Bulma (Tangent Plane)

 • Bir Yüzeye Normal Doğru Denklemini Bulma (Normal Line)


 • İki Değişkenli Fonksiyonlarda Yerel Maksimum, Yerel Minimum ve Eyer Noktalarını Bulma

 • Yerel Maksimum, Yerel Minimum ve Eyer Noktalarını Bulma Örneği-1

 • Yerel Maksimum, Yerel Minimum ve Eyer Noktalarını Bulma Örneği-2

 • Yerel Maksimum, Yerel Minimum ve Eyer Noktalarını Bulma Örneği-3


 • Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Mutlak Max ve Min Bulma Örnek Soru-1


 • Lagrange Çarpanı Metodu (Lagrange Multiplier)

 • Lagrange Çarpanı Metodu Örneği-1 (Lagrange Multiplier)

 • Lagrange Çarpanı Metodu Örneği-2 (Lagrange Multiplier)


 • Çift Katlı İntegral Nedir ve Neyi Hesaplar? (Double Integral)

 • Sınırları Verilmiş Çift Katlı İntegralleri Hesaplama

 • Çift Katlı İntegralde Sınır Belirleme

 • Çift Katlı İntegralde Sınır Belirleme Örnek Sorular

 • Çift Katlı İntegralde İntegral Alma Sırasını Değiştirme

 • Çift Katlı İntegralde İntegral Alma Sırasını Değiştirme Örnek Soru-1

 • Kutupsal Koordinatlar Nedir? (Polar Coordinates)

 • Kartezyen Denklemleri Kutupsal Denklemlere Çevirme

 • Kutupsal Denklemleri Kartezyen Denklemlere Çevirme

 • Kardioid Nedir ve Nasıl Çizilir?

 • Kardioid Alanı Hesaplama Örnek Soru-1

 • Kardioid Alanı Hesaplama Örnek Soru-2

 • Kardioid Alanı Hesaplama Örnek Soru-3

 • Kardioid Alanı Hesaplama Örnek Soru-4

 • Kardioid Alanı Hesaplama Örnek Soru-5

 • Kardioid Alanı Hesaplama Örnek Soru-6

 • Çift Katlı İntegralleri Kutupsal Kordinatlara Dönüştürerek Çözme

 • Çift Katlı İntegralde Kutupsal Koordinatlar Örnek Soru-1

 • Çift Katlı İntegralde Kutupsal Koordinatlar Örnek Soru-2

 • Çift Katlı İntegralde Değişken Değiştirme (Change of Variables in Double Integral)

 • Çift Katlı İntegralde Değişken Değiştirme Örnek Soru-1

 • Çift Katlı İntegralde Değişken Değiştirme Örnek Soru-2


 • Çift Katlı İntegral Örnek Sorular ve Çözümleri


 • Üç Katlı İntegral Neyi Hesaplar? (Triple Integral)

 • Sınırları Verilmiş Üç Katlı İntegralleri Hesaplama

 • Üç Katlı İntegral Hesaplamada Bilinmesi Gereken Grafik Çizimleri

 • Üç Katlı İntegralde Sınır Belirleme

 • Üç Katlı İntegralde Silindirik Koordinatlar (Cylindrical Coordinates)

 • Üç Katlı İntegralde Silindirik Koordinatlar Örnek Soru-1

 • Üç Katlı İntegralde Silindirik Koordinatlar Örnek Soru-2

 • Üç Katlı İntegralde Küresel Koordinatlar (Spherical Coordinates)

 • Üç Katlı İntegralde Küresel Koordinatlar Örnek Soru-1

 • Üç Katlı İntegralde Küresel Koordinatlar Örnek Soru-2


 • Üç Katlı İntegral Örnek Sorular ve Çözümleri


 • Vektör Alanı Nedir? (Vector Fields)

 • Gradyan Vektör Alanı (Gradyan Vector Fields)

 • Çizgi İntegrali Nedir ve Neyi Hesaplar? (Line Integral)

 • Çizgi İntegralde Bilinmesi Gereken Parametrize Etme Kuralları

 • Çizgi İntegral Çeşitleri (Line Integrals)

 • Yay Uzunluğuna Göre Çizgi İntegrali Hesaplama

 • Yay Uzunluğuna Göre Çizgi İntegrali Örnek Soru-1

 • Yay Uzunluğuna Göre Çizgi İntegrali Örnek Soru-2

 • Yay Uzunluğuna Göre Çizgi İntegrali Örnek Soru-3

 • x, y ve z Eksenlerine Göre Çizgi İntegrali Hesaplama

 • x, y ve z Eksenlerine Göre Çizgi İntegrali Örnek Soru-1

 • x, y ve z Eksenlerine Göre Çizgi İntegrali Örnek Soru-2

 • x, y ve z Eksenlerine Göre Çizgi İntegrali Örnek Soru-3

 • Vektör Alanlarının Çizgi İntegralini Hesaplama

 • Vektör Alanlarının Çizgi İntegrali Örnek Soru-1

 • Vektör Alanlarının Çizgi İntegrali Örnek Soru-2

 • Vektör Alanlarının Çizgi İntegrali Örnek Soru-3

 • Tutarlı (Korumalı) Vektör Alanı (Conservative Vector Field)

 • Tutarlı Vektör Alanından Potansiyel Fonksiyonu Bulma (Potential Function)

 • Tutarlı Vektör Alanından Potansiyel Fonksiyonu Bulma Örnek Soru-1

 • Tutarlı Vektör Alanından Potansiyel Fonksiyonu Bulma Örnek Soru-2

 • Tutarlı Vektör Alanından Potansiyel Fonksiyonu Bulma Örnek Soru-3

 • Potansiyel Fonksiyon Yardımıyla Çizgi İntegrali Hesaplama

 • Potansiyel Fonksiyon Yardımıyla Çizgi İntegrali Hesaplama Örnek Soru-1

 • Potansiyel Fonksiyon Yardımıyla Çizgi İntegrali Hesaplama Örnek Soru-2

 • Green Teoremi (Green's Theorem)

 • Green Teoremi Örnek Soru-1

 • Green Teoremi Örnek Soru-2

 • Green Teoremi Örnek Soru-3

 • Vektör Alanlarının Curl ve Diverjansını Bulma (Curl and Divergence) • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-1

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-2

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-3

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-4

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-5

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-6

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-7

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-8

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-9

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-10

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-11

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-12

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-13

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-14

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-15

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-16

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-17

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-18

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-19

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-20

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-21

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-22

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-23

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-24

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-25

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-26

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-27

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-28

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-29

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-30

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-31

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-32

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-33

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-34

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-35

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-36
 • matematik özel ders videoları