Anasayfa Hakkımızda Kadromuz İletişim
Diferansiyel Denklemler Konu Anlatım ve Soru Çözüm Videoları


 • Diferansiyel Denklemler İçin Gerekli Türev ve İntegral Videoları


 • Diferansiyel Denklem Nedir?

 • Diferansiyel Denklemlerin Sınıflanması

 • 1. Derece Diferansiyeller ve Çözüm Teknikleri

 • Ayrılabilir Diferansiyel Denklemler

 • İntegral Çarpanı Metodu

 • Tam Diferansiyel Denklemler

 • İntegral Çarpanı Yardımıyla Tam Olmayan Diferansiyellerin Çözümü

 • Bernoulli Diferansiyel Denklemi

 • Bernoulli Diferansiyeli Çözümlü Örnek 2 Soru

 • Riccati Diferansiyel Denklemi

 • 1. Derece Homojen Diferansiyel Denklemlerin Çözümü (y=vx metodu)

 • Clairaut Diferansiyel Denklemi

 • 1. Derece Diferansiyelde Özel Değişken Değiştirmeler-1

 • Yapılacak Dönüşümün Verildiği 1. Derece Diferansiyellerin Çözümü


 • Eğriler Ailesi Nedir? (Family of Curves)

 • Bir Eğriler Ailesinin Hangi Diferansiyel Denklemin Çözümü Olduğunu Bulma

 • Eğriler Ailesine Dik Yörüngeler Bulma (Orthogonal Trajectories)


 • Diferansiyel Denklemlerde Çözümün Varlığı ve Tekliği

 • 1.Derece Lineer Diferansiyel Denklemlerde Çözümün Varlığı ve Tekliği

 • 1.Derece Nonlineer Diferansiyel Denklemlerde Çözümün Varlığı ve Tekliği

 • 2.Derece Lineer Diferansiyel Denklemlerde Çözümün Varlığı ve Tekliği


 • Diferansiyel Denklemde Oran Problemi Örneği-1

 • Diferansiyel Denklemde Oran Problemi Örneği-2

 • Diferansiyel Denklemde Karışım Problemi Örneği-1

 • Diferansiyel Denklemde Karışım Problemi Örneği-2


 • İkinci Derece Diferansiyellerin Sınıflanması

 • İkinci Derece Sabit Katsayılı Homojen Diferansiyel Çözümü

 • Çözümü Verilen 2. Derece Homojen Diferansiyel Denklemi Bulma

 • Belirsiz Katsayılar Metodu (Undetermined Coefficients Method)

 • Belirsiz Katsayılar Metodu Polinom Durumu Örneği

 • Belirsiz Katsayılar Metodu e'li Durum Örneği

 • Belirsiz Katsayılar Metodu sin-cos Durumu Örneği

 • Wronskian Nedir?

 • Parametrelerin Değişimi Metodu (Variation of Parameters)


 • Homojen Cauchy Euler Diferansiyellerinin Çözümü

 • Homojen Olmayan Cauchy Euler Diferansiyel Çözümü

 • Cauchy Euler Diferansiyelini Sabit Katsayılı Diferansiyele Çevirme

 • Homojen Cauchy Euler Diferansiyelini Sabit Katsayılı Diferansiyele Dönüştürerek Çözme

 • Homojen Olmayan Cauchy Euleri Sabit Katsayılı Diferansiyele Dönüştürerek Çözme


 • Mertebe İndirgeme Metodu (Reduction of Order)

 • Abel's Teoremi

 • Yüksek Mertebeden Sabit Katsayılı Homojen Diferansiyeller

 • Çözümü Verilen Yüksek Mertebe Homojen Diferansiyel Denklemi Bulma

 • Yüksek Mertebeden Sabit Katsayılı Homojen Olmayan Diferansiyeller

 • Parametrelerin Değişimi Yöntemi ile 3. Derece Homojen Olmayan Diferansiyel Çözümü


 • Türev Operatörü "D" Nedir?

 • Türev Operatörü Temel Kavramlar

 • Türev Operatörü Üstel Yerine Koyma Kuralı (exponential input theorem)

 • Türev Operatörü Üstel Değişim Kuralı (The exponential-shift rule)

 • Türev Operatörü Yöntemi ile 2. Derece Sabit Katsayılı Homojen Diferansiyelleri Çözme

 • Türev Operatörü ile Homojen Olmayan Diferansiyelleri Çözme (e'li Durum)

 • Türev Operatörü ile Homojen Olmayan Diferansiyelleri Çözme (e'li tanımsızlık durumu)

 • Türev Operatörü ile Homojen Olmayan Diferansiyelleri Çözme (Polinom Durumu)

 • Türev Operatörü ile Homojen Olmayan Diferansiyelleri Çözme (Sin ve Cos Durumu)

 • Türev Operatörü ile Homojen Olmayan Diferansiyelleri Çözme (e'li ile sin veya cos çarpımı)


 • Laplace Dönüşümü Nedir?

 • Laplace Dönüşüm Kuralları

 • Ters Laplace Dönüşümü-1

 • Ters Laplace Dönüşümü-2

 • Ters Laplace Dönüşümü-3

 • Laplace Dönüşümü ile Diferansiyel Denklemleri Çözme

 • Basamak Fonksiyonunun Laplace Dönüşümü

 • Parçalı Fonksiyonların Laplace Dönüşümü

 • Dirac Delta Fonksiyonunun Laplace Dönüşümü

 • Basamak Fonksiyonunu İçeren Diferansiyellerin Çözümü

 • Parçalı Fonksiyon İçeren Diferansiyellerin Çözümü

 • Dirac Delta Fonksiyonu İçeren Diferansiyellerin Çözümü

 • Konvolüsyon ile Laplace Dönüşümü İlişkisi

 • Laplace Dönüşümünde İspat Soruları


 • Seri Çözümü (Adi ve Tekil Nokta Nedir?)

 • Adi Noktada Seri Çözümü

 • Başlangıç Koşulları İçeren Adi Noktada Seri Çözümü

 • Tekil Noktaların Sınıflaması (Düzenli Tekil-Düzensiz Tekil)

 • Düzgün Tekil Noktada Seri Çözümü

 • Düzgün Tekil Noktada Seri Çözümü Kullanmadan y(1) ve y(2) Çözümü Bulma


 • Diferansiyel Denklem Sistemleri ve Çözüm Yöntemleri

 • Homojen Diferansiyel Denklem Sistemlerinin Özdeğer ve Özvektör ile Çözümü

 • Homojen Olmayan Diferansiyel Denklem Sistemlerinin Özdeğer ve Özvektör ile Çözümü

 • Homojen Diferansiyel Denklem Sistemlerinin Türev Operatörü ile Çözümü

 • Diferansiyel Denklem Sistemlerinin Laplace Dönüşümü ile Çözümü


 • Kısmi Diferansiyel Denklem Nedir?


 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-1

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-2

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-3

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-4

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-5

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-6

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-7

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-8

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-9

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-10

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-11

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-12

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-13

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-14

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-15

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-16

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-17

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-18

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-19

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-20

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-21

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-22

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-23

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-24

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-25

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-26

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-27

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-28

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-29

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-30

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-31

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-32

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-33

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-34

 • Final Sınav Örneği-1

 • matematik özel ders videoları