Anasayfa Hakkımızda Kadromuz İletişim
Diferansiyel Denklemler Konu Anlatım ve Soru Çözüm Videoları


 • Diferansiyel Denklemler İçin Gerekli Türev ve İntegral Videoları


 • Diferansiyel Denklem Nedir?

 • Diferansiyel Denklem Kavramı Örnek Soru-1

 • Diferansiyel Denklem Kavramı Örnek Soru-2


 • Diferansiyel Denklemlerin Sınıflanması (Classification)

 • 1. Derece Diferansiyeller ve Çözüm Teknikleri


 • Ayrılabilir Diferansiyel Denklemler (Separable)

 • Ayrılabilir Diferansiyel Denklemler Örnek Soru-1

 • Ayrılabilir Diferansiyel Denklemler Örnek Soru-2

 • Ayrılabilir Diferansiyel Denklemler Örnek Soru-3

 • Ayrılabilir Diferansiyel Denklemler Örnek Soru-4


 • İntegral Çarpanı Metodu (First Order Linear Dif. Equations)

 • İntegral Çarpanı Metodu Örnek Soru-1

 • İntegral Çarpanı Metodu Örnek Soru-2

 • İntegral Çarpanı Metodu Örnek Soru-3


 • Tam Diferansiyel Denklemler (Exact Dif. Equations)

 • Tam Diferansiyel Denklemler Örnek Soru-1

 • Tam Diferansiyel Denklemler Örnek Soru-2

 • Tam Diferansiyel Denklemler Örnek Soru-3

 • Tam Diferansiyel Denklemler Örnek Soru-4

 • Tam Diferansiyel Denklemler İleri Düzey Örnek Soru-1


 • İntegral Çarpanı Yardımıyla Tam Olmayan Diferansiyellerin Çözümü

 • İntegral Çarpanı ile Tam Yapılan Diferansiyel Denklemler Örnek Soru-1

 • İntegral Çarpanı ile Tam Yapılan Diferansiyel Denklemler Örnek Soru-2

 • İntegral Çarpanı ile Tam Yapılan Diferansiyel Denklemler Örnek Soru-3


 • Bernoulli Diferansiyel Denklemi

 • Bernoulli Diferansiyeli Çözümlü Örnek 2 Soru

 • Bernoulli Diferansiyeli Örnek Soru-1

 • Bernoulli Diferansiyeli Örnek Soru-2


 • Riccati Diferansiyel Denklemi

 • Riccati Diferansiyel Denkleminin Çözümünde Kısa Yol

 • Riccati Diferansiyel Denklemi Örnek Soru-1 (Kısa Yol)

 • Riccati Diferansiyel Denklemi Örnek Soru-2 (Kısa Yol)


 • 1. Derece Homojen Diferansiyel Denklemlerin Çözümü (y=vx dönüşümü)

 • 1. Derece Homojen Diferansiyel Denklemler Örnek Soru-1

 • 1. Derece Homojen Diferansiyel Denklemler Örnek Soru-2

 • 1. Derece Homojen Diferansiyel Denklemler Örnek Soru-3


 • Homojen Hale Getirilerek Çözülebilen 1. Derece Diferansiyeller

 • Homojen Hale Getirilerek Çözülebilen Diferansiyeller Örnek Soru-1

 • Homojen Hale Getirilerek Çözülebilen Diferansiyeller Örnek Soru-2


 • Clairaut Diferansiyel Denklemi

 • Clairaut Diferansiyel Denklemi Örnek Soru-1

 • Clairaut Diferansiyel Denklemi Örnek Soru-2


 • Lagrange Diferansiyel Denklemi (Lagrange Differential Equation)

 • Lagrange Diferansiyel Denklemi Örnek Soru-1

 • Lagrange Diferansiyel Denklemi Örnek Soru-2

 • Lagrange Diferansiyel Denklemi Örnek Soru-3


 • 1. Mertebe Diferansiyelin Sabitlerin Değişimi Metodu ile Çözümü

 • 1. Mertebe Diferansiyelde Sabitlerin Değişimi Metodu Örnek Soru-1

 • 1. Mertebe Diferansiyelde Sabitlerin Değişimi Metodu Örnek Soru-2

 • 1. Mertebe Diferansiyelde Sabitlerin Değişimi Metodu Örnek Soru-3


 • 2. Derece Diferansiyeli 1. Derece Diferansiyele Dönüştürüp Çözme (Reducible)


 • 1. Derece Diferansiyelde Özel Değişken Değiştirmeler-1

 • 1. Derece Diferansiyelde Özel Değişken Değiştirmeler-1 (Örnek Soru-1)

 • 1. Derece Diferansiyelde Özel Değişken Değiştirmeler-1 (Örnek Soru-2)


 • 1. Derece Diferansiyelde Özel Değişken Değiştirmeler-2

 • 1. Derece Diferansiyelde Özel Değişken Değiştirmeler-2 (Örnek Soru)


 • 1. Derece Diferansiyelde Özel Değişken Değiştirmeler-3


 • Yapılacak Dönüşümün Verildiği 1. Derece Diferansiyellerin Çözümü


 • Eğriler Ailesi Nedir? (Family of Curves)

 • Bir Eğriler Ailesinin Hangi Diferansiyel Denklemin Çözümü Olduğunu Bulma

 • Eğriler Ailesinin Diferansiyel Denklemini Bulma Örnek Soru-1

 • Eğriler Ailesinin Diferansiyel Denklemini Bulma Örnek Soru-2

 • Eğriler Ailesinin Diferansiyel Denklemini Bulma Örnek Soru-3

 • Eğriler Ailesinin Diferansiyel Denklemini Bulma Örnek Soru-4

 • Eğriler Ailesinin Diferansiyel Denklemini Bulma Örnek Soru-5

 • Eğriler Ailesine Dik Yörüngeler Bulma (Orthogonal Trajectories)

 • Eğri Ailesine Dik Yörüngeler Bulma Örnek Soru-1 (Orthogonal Trajectories)


 • Diferansiyel Denklemlerde Çözümün Varlığı ve Tekliği

 • 1.Derece Lineer Diferansiyel Denklemlerde Çözümün Varlığı ve Tekliği

 • 1.Derece Nonlineer Diferansiyel Denklemlerde Çözümün Varlığı ve Tekliği

 • 2.Derece Lineer Diferansiyel Denklemlerde Çözümün Varlığı ve Tekliği

 • Existence and Uniqueness İngilizce Örnek Soru-1


 • Bakteri Artış Hızı Problemi Sorularının Diferansiyel Denklemler ile Çözümü

 • Üstel Artış Problemi Sorularının Diferansiyel Denklemler ile Çözümü

 • Üstel Artış ve Azalış Problemi Örnek Soru-1 (Exponential Growth and Decay)

 • Üstel Artış ve Azalış Problemi Örnek Soru-2 (Exponential Growth and Decay)

 • Üstel Artış ve Azalış Problemi Örnek Soru-3 (Exponential Growth and Decay)

 • Diferansiyel Denklemde Oran Problemi Örneği-1

 • Diferansiyel Denklemde Oran Problemi Örneği-2

 • Diferansiyel Denklemde Karışım Problemi Örneği-1

 • Diferansiyel Denklemde Karışım Problemi Örneği-2


 • Newton'un Soğuma Yasası (Newton's Law of Cooling)

 • Newton'un Soğuma Yasası Örnek Soru-1 (Newton's Law of Cooling)

 • Newton'un Soğuma Yasası Örnek Soru-2 (Newton's Law of Cooling)

 • Newton'un Soğuma Yasası Örnek Soru-3 (Newton's Law of Cooling) (İngilizce)


 • Lojistik Büyüme (Logistic Growth)

 • Lojistik Büyüme Diferansiyel Denkleminin Çözümü (Logistic Growth)

 • Lojistik Büyüme Örnek Soru-1 (İngilizce) (Logistic Growth)

 • Lojistik Büyüme Örnek Soru-2 (İngilizce) (Logistic Growth)


 • Adi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Yöntemler ile Çözümlerine Giriş

 • Taylor Serisi Yöntemi (Taylor Series Method)

 • Taylor Serisi Yöntemi Örnek Soru-1 (Taylor Series Method)

 • Taylor Serisi Yöntemi Örnek Soru-2 (Taylor Series Method)

 • Taylor Serisi Yöntemi Örnek Soru-3 (Taylor Series Method)

 • Euler Metodu (Euler's Method)

 • Euler Metodu Örnek Soru-1 (Euler's Method)

 • Euler Metodu Örnek Soru-2 (Euler's Method)

 • Euler Metodu Örnek Soru-3 (Euler's Method)

 • Picard İterasyon Yöntemi (Picard Iteration Method)

 • Picard İterasyon Yöntemi Örnek Soru-1 (Picard Iteration Method)

 • Picard İterasyon Yöntemi Örnek Soru-2 (Picard Iteration Method)

 • Picard İterasyon Yöntemi Örnek Soru-3 (Picard Iteration Method)

 • Picard İterasyon Yöntemi Örnek Soru-4 (Picard Iteration Method)


 • İkinci Derece Diferansiyellerin Sınıflanması

 • İkinci Derece Sabit Katsayılı Homojen Diferansiyel Çözümü

 • İkinci Derece Sabit Katsayılı Homojen Diferansiyel Örnek Soru-1

 • İkinci Derece Sabit Katsayılı Homojen Diferansiyel Örnek Soru-2

 • İkinci Derece Sabit Katsayılı Homojen Diferansiyel Örnek Soru-3


 • Çözümü Verilen 2. Derece Homojen Diferansiyel Denklemi Bulma

 • İkinci Derece Sabit Katsayılı Homojen Diferansiyel Örnek Soru


 • Belirsiz Katsayılar Metodu (Undetermined Coefficients Method)

 • Belirsiz Katsayılar Metodu Polinom Durumu Örneği

 • Belirsiz Katsayılar Metodu e'li Durum Örneği

 • Belirsiz Katsayılar Metodu sin-cos Durumu Örneği

 • Belirsiz Katsayılar Metodu Örnek Soru-1

 • Belirsiz Katsayılar Metodu Örnek Soru-2

 • Belirsiz Katsayılar Metodu Örnek Soru-3


 • Belirsiz Katsayı Metodunda Özel Çözüm Tahmini Örnek Soru-1

 • Belirsiz Katsayı Metodunda Özel Çözüm Tahmini Örnek Soru-2

 • Belirsiz Katsayı Metodunda Özel Çözüm Tahmini Örnek Soru-3

 • Belirsiz Katsayı Metodunda Özel Çözüm Tahmini Örnek Soru-4


 • Wronskian Nedir?

 • Parametrelerin Değişimi Metodu (Variation of Parameters)

 • Parametrelerin Değişimi Metodu Örnek Soru-1

 • Parametrelerin Değişimi Metodu Örnek Soru-2

 • Parametrelerin Değişimi Metodu Örnek Soru-3

 • Parametrelerin Değişimi Metodu Örnek Soru-4

 • Parametrelerin Değişimi Metodu Örnek Soru-5

 • Parametrelerin Değişimi Metodu Örnek Soru-6


 • Homojen Cauchy Euler Diferansiyellerinin Çözümü

 • Homojen Cauchy Euler Diferansiyellerinin Çözümü (Ek Konu Anlatımı)

 • Homojen Olmayan Cauchy Euler Diferansiyel Çözümü

 • Homojen Olmayan Cauchy Euler Diferansiyel Örnek Soru


 • Cauchy Euler Diferansiyelini Sabit Katsayılı Diferansiyele Çevirme

 • Homojen Cauchy Euler Diferansiyelini Sabit Katsayılı Diferansiyele Dönüştürerek Çözme

 • Homojen Olmayan Cauchy Euleri Sabit Katsayılı Diferansiyele Dönüştürerek Çözme


 • Mertebe İndirgeme Metodu (Reduction of Order)

 • Mertebe İndirgeme Metodu Örnek Soru-1 (Reduction of Order)

 • Mertebe İndirgeme Metodu Örnek Soru-2 (Reduction of Order)


 • Abel's Teoremi

 • Abel's Teoremi Örnek Soru-1


 • Yardımcı Bilgi : Rasyonel Kök Testi Metodu (Possible Rational Roots Test)

 • Rasyonel Kök Testi Metodu Örnek Soru-1 (Possible Rational Roots Test)

 • Rasyonel Kök Testi Metodu Örnek Soru-2 (Possible Rational Roots Test)

 • Rasyonel Kök Testi Metodu Örnek Soru-3 (Possible Rational Roots Test)


 • Yüksek Mertebeden Sabit Katsayılı Homojen Diferansiyeller

 • Çözümü Verilen Yüksek Mertebe Homojen Diferansiyel Denklemi Bulma

 • Yüksek Mertebeden Sabit Katsayılı Homojen Diferansiyeller Örnek Soru-1

 • Yüksek Mertebeden Sabit Katsayılı Homojen Diferansiyeller Örnek Soru-2

 • Yüksek Mertebeden Sabit Katsayılı Homojen Olmayan Diferansiyeller

 • Parametrelerin Değişimi Yöntemi ile 3. Derece Homojen Olmayan Diferansiyel Çözümü


 • Yüksek Mertebe Diferansiyelde Belirsiz Katsayı Metodu Örnek Soru-1

 • Yüksek Mertebe Diferansiyelde Belirsiz Katsayı Metodu Örnek Soru-2

 • Yüksek Mertebe Diferansiyelde Belirsiz Katsayı Metodu Örnek Soru-3


 • Türev Operatörü "D" Nedir?

 • Türev Operatörü Temel Kavramlar

 • Türev Operatörü Üstel Yerine Koyma Kuralı (exponential input theorem)

 • Türev Operatörü Üstel Değişim Kuralı (The exponential-shift rule)

 • Türev Operatörü Yöntemi ile 2. Derece Sabit Katsayılı Homojen Diferansiyelleri Çözme

 • Türev Operatörü ile Homojen Olmayan Diferansiyelleri Çözme (e'li Durum)

 • Türev Operatörü ile Homojen Olmayan Diferansiyelleri Çözme (e'li tanımsızlık durumu)

 • Türev Operatörü ile Homojen Olmayan Diferansiyelleri Çözme (Polinom Durumu)

 • Türev Operatörü ile Homojen Olmayan Diferansiyelleri Çözme (Sin ve Cos Durumu)

 • Türev Operatörü ile Homojen Olmayan Diferansiyelleri Çözme (e'li ile sin veya cos çarpımı)


 • Türev Operatörü Örnek Sorular


 • Laplace Dönüşümü Nedir?

 • Laplace Dönüşüm Kuralları

 • Ters Laplace Dönüşümü-1

 • Ters Laplace Dönüşümü-2

 • Ters Laplace Dönüşümü-3

 • Laplace Dönüşümü ile Diferansiyel Denklemleri Çözme

 • Basamak Fonksiyonunun Laplace Dönüşümü

 • Parçalı Fonksiyonların Laplace Dönüşümü

 • Parçalı Fonksiyonun Basamak Fonksiyonu Kullanmadan Laplace Dönüşümü

 • Grafiği Verilen Fonksiyonun Laplace Dönüşümü

 • Dirac Delta Fonksiyonunun Laplace Dönüşümü

 • Basamak Fonksiyonunu İçeren Diferansiyellerin Çözümü

 • Parçalı Fonksiyon İçeren Diferansiyellerin Çözümü

 • Dirac Delta Fonksiyonu İçeren Diferansiyellerin Çözümü

 • Konvolüsyon İntegrali ile Laplace Dönüşümü İlişkisi

 • Konvolüsyon İntegrali ile Laplace Dönüşümü İlişkisi Örnek Soru-1

 • Konvolüsyon İntegrali ile Laplace Dönüşümü İlişkisi Örnek Soru-2

 • Konvolüsyon İntegrali ile Laplace Dönüşümü İlişkisi Örnek Soru-3

 • Konvolüsyon İntegrali ile Laplace Dönüşümü İlişkisi Örnek Soru-4

 • Konvolüsyon İntegrali ile Laplace Dönüşümü İlişkisi Örnek Soru-5

 • Laplace Dönüşümünde İspat Soruları


 • Laplace Dönüşümü Örnek Sorular (Laplace Transform)


 • Ters Laplace Dönüşümü Örnek Sorular (Inverse Laplace Transform)


 • Laplace Dönüşümü ile Diferansiyel Denklem Çözme Örnek Sorular


 • Rezidü Yöntemi ile Ters Laplace Dönüşümü (Reel ve Tek Katlı Kutup Durumu)

 • Rezidü Yöntemi ile Ters Laplace Dönüşümü Örnek Soru-1

 • Rezidü Yöntemi ile Ters Laplace Dönüşümü Örnek Soru-2


 • Laplace Dönüşümü ile Sabit Katsayılı Olmayan Diferansiyel Denklemleri Çözme

 • Laplace ile Sabit Katsayılı Olmayan Diferansiyelleri Çözme Örnek Soru-1

 • Laplace ile Sabit Katsayılı Olmayan Diferansiyelleri Çözme Örnek Soru-2

 • Laplace ile Sabit Katsayılı Olmayan Diferansiyelleri Çözme Örnek Soru-3


 • Seri Çözümü (Adi ve Tekil Nokta Nedir?) (Ordinary and Singular Points)

 • Adi Noktada Seri Çözümü (Series Solution for Ordinary Point)

 • x=0 Dışında Adi Noktada Seri Çözümü (Series Solution for Ordinary Point)

 • Başlangıç Koşulları İçeren Adi Noktada Seri Çözümü (Initial Value Problem)

 • Diferansiyel Denklemin Kuvvet Serisi Çözümünde Yakınsaklık Yarıçapı Bulma

 • Diferansiyellerin Seri Çözümünde Yakınsaklık Yarıçapı Bulma Örnek Soru-1

 • Diferansiyellerin Seri Çözümünde Yakınsaklık Yarıçapı Bulma Örnek Soru-2

 • Diferansiyellerin Seri Çözümünde Yakınsaklık Yarıçapı Bulma Örnek Soru-3

 • Tekil Noktaların Sınıflaması (Düzenli ve Düzensiz Tekil) (Regular Singular/Irregular Singular)

 • Düzgün Tekil Noktada Seri Çözümü (Series Solution for Regular Singular Points)

 • Düzgün Tekil Noktada Seri Çözümü Kullanmadan y(1) ve y(2) Çözümü Bulma

 • Kuvvet Serileri ile Diferansiyel Çözme Örnek Soru-1

 • Kuvvet Serileri ile Diferansiyel Çözme Örnek Soru-2

 • Kuvvet Serileri ile Diferansiyel Çözme Örnek Soru-3

 • Kuvvet Serileri ile Diferansiyel Çözme Örnek Soru-4

 • Kuvvet Serileri ile Diferansiyel Çözme Örnek Soru-5

 • Kuvvet Serileri ile Diferansiyel Çözme Örnek Soru-6


 • Diferansiyel Denklem Sistemleri ve Çözüm Yöntemleri

 • Homojen Diferansiyel Denklem Sistemlerinin Özdeğer ve Özvektör ile Çözümü

 • Özdeğer ve Özvektör ile 3x3 Diferansiyel Denklem Sistemi Çözme Örneği

 • Homojen Olmayan Diferansiyel Denklem Sistemlerinin Özdeğer ve Özvektör ile Çözümü

 • Diferansiyel Denklem Sisteminin Matris Çözümünde Belirsiz Katsayı Metodu-1

 • Diferansiyel Denklem Sisteminin Matris Çözümünde Belirsiz Katsayı Metodu-2

 • Diferansiyel Denklem Sisteminin Matris Çözümünde Belirsiz Katsayı Metodu-3

 • Homojen Diferansiyel Denklem Sistemlerinin Türev Operatörü ile Çözümü

 • Homojen Olmayan Diferansiyel Denklem Sistemlerinin Türev Operatörü ile Çözümü

 • Homojen Diferansiyel Denklem Sistemlerinin Laplace Dönüşümü ile Çözümü

 • Homojen Olmayan Diferansiyel Denklem Sistemlerinin Laplace Dönüşümü ile Çözümü

 • Diferansiyel Denklem Sistemlerinde Yerine Koyma Metodu

 • Homojen Diferansiyel Denklem Sistemlerinin Yerine Koyma Metodu ile Çözümü

 • Homojen Olmayan Diferansiyel Denklem Sisteminde Yerine Koyma Metodu Çözümü


 • 2. Derece Diferansiyeli 1. Derece Diferansiyel Denklem Sistemine Çevirme

 • 3. Derece Diferansiyeli 1. Derece Diferansiyel Denklem Sistemine Çevirme

 • 4. Derece Diferansiyeli 1. Derece Diferansiyel Denklem Sistemine Çevirme

 • 2. Derece Dif. Denklem Sistemini 1. Derece Dif. Denklem Sistemine Çevirme


 • Kısmi Diferansiyel Denklem Nedir? (Partial Differential Equations)

 • Boundary Value Problem : Eigenvalues and Eigenfunctions (Örnek Soru-1)

 • Boundary Value Problem : Eigenvalues and Eigenfunctions (Örnek Soru-2)

 • Separation of Variables Method (Heat Conduction Problem) (Örnek Soru-1)

 • Separation of Variables Method (Wave Equation) (Örnek Soru-2)


 • Fourier Serileri (Fourier Series)


 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular


 • Diferansiyel Denklemler Vize Sınav Örneği-1

 • Diferansiyel Denklemler Vize Sınav Örneği-2 (İngilizce)

 • Diferansiyel Denklemler Vize Sınav Örneği-3 (İngilizce)


 • Final Sınav Örneği-1

 • Final Sınav Örneği-2 (İngilizce)

 • matematik özel ders videoları