Anasayfa Hakkımızda Kadromuz İletişim
Diferansiyel Denklemler Konu Anlatım ve Soru Çözüm Videoları


 • Diferansiyel Denklemler İçin Gerekli Türev ve İntegral Videoları


 • Diferansiyel Denklem Nedir?

 • Diferansiyel Denklem Kavramı Örnek Soru-1

 • Diferansiyel Denklem Kavramı Örnek Soru-2


 • Diferansiyel Denklemlerin Sınıflanması (Classification)

 • 1. Derece Diferansiyeller ve Çözüm Teknikleri


 • Ayrılabilir Diferansiyel Denklemler (Separable)

 • Ayrılabilir Diferansiyel Denklemler Örnek Soru-1

 • Ayrılabilir Diferansiyel Denklemler Örnek Soru-2

 • Ayrılabilir Diferansiyel Denklemler Örnek Soru-3

 • Ayrılabilir Diferansiyel Denklemler Örnek Soru-4


 • İntegral Çarpanı Metodu (First Order Linear Dif. Equations)

 • İntegral Çarpanı Metodu Örnek Soru-1

 • İntegral Çarpanı Metodu Örnek Soru-2

 • İntegral Çarpanı Metodu Örnek Soru-3


 • Tam Diferansiyel Denklemler (Exact Dif. Equations)

 • Tam Diferansiyel Denklemler Örnek Soru-1

 • Tam Diferansiyel Denklemler Örnek Soru-2

 • Tam Diferansiyel Denklemler Örnek Soru-3

 • Tam Diferansiyel Denklemler Örnek Soru-4


 • İntegral Çarpanı Yardımıyla Tam Olmayan Diferansiyellerin Çözümü

 • İntegral Çarpanı ile Tam Yapılan Diferansiyel Denklemler Örnek Soru


 • Bernoulli Diferansiyel Denklemi

 • Bernoulli Diferansiyeli Çözümlü Örnek 2 Soru

 • Bernoulli Diferansiyeli Örnek Soru-1

 • Bernoulli Diferansiyeli Örnek Soru-2


 • Riccati Diferansiyel Denklemi


 • 1. Derece Homojen Diferansiyel Denklemlerin Çözümü (y=vx dönüşümü)

 • 1. Derece Homojen Diferansiyel Denklemler Örnek Soru-1

 • 1. Derece Homojen Diferansiyel Denklemler Örnek Soru-2

 • 1. Derece Homojen Diferansiyel Denklemler Örnek Soru-3


 • Homojen Hale Getirilerek Çözülebilen 1. Derece Diferansiyeller

 • Homojen Hale Getirilerek Çözülebilen Diferansiyeller Örnek Soru-1

 • Homojen Hale Getirilerek Çözülebilen Diferansiyeller Örnek Soru-2


 • Clairaut Diferansiyel Denklemi


 • 2. Derece Diferansiyeli 1. Derece Diferansiyele Dönüştürüp Çözme (Reducible)


 • 1. Derece Diferansiyelde Özel Değişken Değiştirmeler-1

 • 1. Derece Diferansiyelde Özel Değişken Değiştirmeler-1 (Örnek Soru-1)

 • 1. Derece Diferansiyelde Özel Değişken Değiştirmeler-1 (Örnek Soru-2)


 • 1. Derece Diferansiyelde Özel Değişken Değiştirmeler-2

 • 1. Derece Diferansiyelde Özel Değişken Değiştirmeler-2 (Örnek Soru)


 • 1. Derece Diferansiyelde Özel Değişken Değiştirmeler-3


 • Yapılacak Dönüşümün Verildiği 1. Derece Diferansiyellerin Çözümü


 • Eğriler Ailesi Nedir? (Family of Curves)

 • Bir Eğriler Ailesinin Hangi Diferansiyel Denklemin Çözümü Olduğunu Bulma

 • Eğriler Ailesine Dik Yörüngeler Bulma (Orthogonal Trajectories)


 • Diferansiyel Denklemlerde Çözümün Varlığı ve Tekliği

 • 1.Derece Lineer Diferansiyel Denklemlerde Çözümün Varlığı ve Tekliği

 • 1.Derece Nonlineer Diferansiyel Denklemlerde Çözümün Varlığı ve Tekliği

 • 2.Derece Lineer Diferansiyel Denklemlerde Çözümün Varlığı ve Tekliği


 • Diferansiyel Denklemde Oran Problemi Örneği-1

 • Diferansiyel Denklemde Oran Problemi Örneği-2

 • Diferansiyel Denklemde Karışım Problemi Örneği-1

 • Diferansiyel Denklemde Karışım Problemi Örneği-2


 • İkinci Derece Diferansiyellerin Sınıflanması

 • İkinci Derece Sabit Katsayılı Homojen Diferansiyel Çözümü

 • İkinci Derece Sabit Katsayılı Homojen Diferansiyel Örnek Soru-1

 • İkinci Derece Sabit Katsayılı Homojen Diferansiyel Örnek Soru-2

 • İkinci Derece Sabit Katsayılı Homojen Diferansiyel Örnek Soru-3


 • Çözümü Verilen 2. Derece Homojen Diferansiyel Denklemi Bulma

 • İkinci Derece Sabit Katsayılı Homojen Diferansiyel Örnek Soru


 • Belirsiz Katsayılar Metodu (Undetermined Coefficients Method)

 • Belirsiz Katsayılar Metodu Polinom Durumu Örneği

 • Belirsiz Katsayılar Metodu e'li Durum Örneği

 • Belirsiz Katsayılar Metodu sin-cos Durumu Örneği

 • Belirsiz Katsayılar Metodu Örnek Soru-1

 • Belirsiz Katsayılar Metodu Örnek Soru-2

 • Belirsiz Katsayılar Metodu Örnek Soru-3


 • Wronskian Nedir?

 • Parametrelerin Değişimi Metodu (Variation of Parameters)

 • Parametrelerin Değişimi Metodu Örnek Soru-1

 • Parametrelerin Değişimi Metodu Örnek Soru-2

 • Parametrelerin Değişimi Metodu Örnek Soru-3

 • Parametrelerin Değişimi Metodu Örnek Soru-4


 • Homojen Cauchy Euler Diferansiyellerinin Çözümü

 • Homojen Olmayan Cauchy Euler Diferansiyel Çözümü

 • Homojen Olmayan Cauchy Euler Diferansiyel Örnek Soru


 • Cauchy Euler Diferansiyelini Sabit Katsayılı Diferansiyele Çevirme

 • Homojen Cauchy Euler Diferansiyelini Sabit Katsayılı Diferansiyele Dönüştürerek Çözme

 • Homojen Olmayan Cauchy Euleri Sabit Katsayılı Diferansiyele Dönüştürerek Çözme


 • Mertebe İndirgeme Metodu (Reduction of Order)

 • Abel's Teoremi

 • Yüksek Mertebeden Sabit Katsayılı Homojen Diferansiyeller

 • Çözümü Verilen Yüksek Mertebe Homojen Diferansiyel Denklemi Bulma

 • Yüksek Mertebeden Sabit Katsayılı Homojen Olmayan Diferansiyeller

 • Parametrelerin Değişimi Yöntemi ile 3. Derece Homojen Olmayan Diferansiyel Çözümü


 • Yüksek Mertebe Diferansiyelde Belirsiz Katsayı Metodu Örnek Soru-1

 • Yüksek Mertebe Diferansiyelde Belirsiz Katsayı Metodu Örnek Soru-2


 • Türev Operatörü "D" Nedir?

 • Türev Operatörü Temel Kavramlar

 • Türev Operatörü Üstel Yerine Koyma Kuralı (exponential input theorem)

 • Türev Operatörü Üstel Değişim Kuralı (The exponential-shift rule)

 • Türev Operatörü Yöntemi ile 2. Derece Sabit Katsayılı Homojen Diferansiyelleri Çözme

 • Türev Operatörü ile Homojen Olmayan Diferansiyelleri Çözme (e'li Durum)

 • Türev Operatörü ile Homojen Olmayan Diferansiyelleri Çözme (e'li tanımsızlık durumu)

 • Türev Operatörü ile Homojen Olmayan Diferansiyelleri Çözme (Polinom Durumu)

 • Türev Operatörü ile Homojen Olmayan Diferansiyelleri Çözme (Sin ve Cos Durumu)

 • Türev Operatörü ile Homojen Olmayan Diferansiyelleri Çözme (e'li ile sin veya cos çarpımı)


 • Türev Operatörü Örnek Sorular


 • Laplace Dönüşümü Nedir?

 • Laplace Dönüşüm Kuralları

 • Ters Laplace Dönüşümü-1

 • Ters Laplace Dönüşümü-2

 • Ters Laplace Dönüşümü-3

 • Laplace Dönüşümü ile Diferansiyel Denklemleri Çözme

 • Basamak Fonksiyonunun Laplace Dönüşümü

 • Parçalı Fonksiyonların Laplace Dönüşümü

 • Parçalı Fonksiyonun Basamak Fonksiyonu Kullanmadan Laplace Dönüşümü

 • Grafiği Verilen Fonksiyonun Laplace Dönüşümü

 • Dirac Delta Fonksiyonunun Laplace Dönüşümü

 • Basamak Fonksiyonunu İçeren Diferansiyellerin Çözümü

 • Parçalı Fonksiyon İçeren Diferansiyellerin Çözümü

 • Dirac Delta Fonksiyonu İçeren Diferansiyellerin Çözümü

 • Konvolüsyon ile Laplace Dönüşümü İlişkisi

 • Laplace Dönüşümünde İspat Soruları


 • Laplace Dönüşümü Örnek Sorular (Laplace Transform)


 • Ters Laplace Dönüşümü Örnek Sorular (Inverse Laplace Transform)


 • Rezidü Yöntemi ile Ters Laplace Dönüşümü (Reel ve Tek Katlı Kutup Durumu)

 • Rezidü Yöntemi ile Ters Laplace Dönüşümü Örnek Soru-1

 • Rezidü Yöntemi ile Ters Laplace Dönüşümü Örnek Soru-2


 • Seri Çözümü (Adi ve Tekil Nokta Nedir?) (Ordinary and Singular Points)

 • Adi Noktada Seri Çözümü (Series Solution for Ordinary Point)

 • Başlangıç Koşulları İçeren Adi Noktada Seri Çözümü (Initial Value Problem)

 • Tekil Noktaların Sınıflaması (Düzenli ve Düzensiz Tekil) (Regular Singular/Irregular Singular)

 • Düzgün Tekil Noktada Seri Çözümü (Series Solution for Regular Singular Points)

 • Düzgün Tekil Noktada Seri Çözümü Kullanmadan y(1) ve y(2) Çözümü Bulma


 • Diferansiyel Denklem Sistemleri ve Çözüm Yöntemleri

 • Homojen Diferansiyel Denklem Sistemlerinin Özdeğer ve Özvektör ile Çözümü

 • Homojen Olmayan Diferansiyel Denklem Sistemlerinin Özdeğer ve Özvektör ile Çözümü

 • Diferansiyel Denklem Sisteminin Matris Çözümünde Belirsiz Katsayı Metodu-1

 • Diferansiyel Denklem Sisteminin Matris Çözümünde Belirsiz Katsayı Metodu-2

 • Diferansiyel Denklem Sisteminin Matris Çözümünde Belirsiz Katsayı Metodu-3

 • Homojen Diferansiyel Denklem Sistemlerinin Türev Operatörü ile Çözümü

 • Homojen Olmayan Diferansiyel Denklem Sistemlerinin Türev Operatörü ile Çözümü

 • Homojen Diferansiyel Denklem Sistemlerinin Laplace Dönüşümü ile Çözümü

 • Homojen Olmayan Diferansiyel Denklem Sistemlerinin Laplace Dönüşümü ile Çözümü

 • Diferansiyel Denklem Sistemlerinde Yerine Koyma Metodu

 • Homojen Diferansiyel Denklem Sistemlerinin Yerine Koyma Metodu ile Çözümü

 • Homojen Olmayan Diferansiyel Denklem Sisteminde Yerine Koyma Metodu Çözümü


 • 2. Derece Diferansiyeli 1. Derece Diferansiyel Denklem Sistemine Çevirme

 • 3. Derece Diferansiyeli 1. Derece Diferansiyel Denklem Sistemine Çevirme

 • 4. Derece Diferansiyeli 1. Derece Diferansiyel Denklem Sistemine Çevirme

 • 2. Derece Dif. Denklem Sistemini 1. Derece Dif. Denklem Sistemine Çevirme


 • Kısmi Diferansiyel Denklem Nedir?


 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular


 • Final Sınav Örneği-1

 • matematik özel ders videoları