Anasayfa Hakkımızda Kadromuz İletişim
Ayrık (Discrete) Matematik Ders Videoları


 • Ayrık (Discrete) Matematiğe Giriş


 • Mantık (Logic) : Önerme (Proposition) Kavramı Nedir?

 • Mantık (Logic) : Bir Önermenin Olumsuzu (Negation of a Proposition)

 • Mantık (Logic) : Açık Önerme (Open Proposition)

 • Mantık (Logic) : Bileşik Önerme (Compound Proposition) ve Bağlaçlar (Logical Operators)

 • Mantık (Logic) : VE Bağlacı (AND)

 • Mantık (Logic) : VEYA Bağlacı (OR)

 • Mantık (Logic) : VE ile VEYA Bağlaçlarına Ait Ortak Özellikler

 • Mantık (Logic) : İSE Bağlacı (IF) (Implication)

 • Mantık (Logic) : Karşıtı, Tersi ve Karşıt Tersi (converse, inverse, contrapositive)

 • Mantık (Logic) : Ancak ve Ancak Bağlacı (if and only if) (Biconditional)

 • Mantık (Logic) : Yada Bağlacı (exclusive or)

 • Mantık (Logic) : Mantık Sadeleştirme Soruları (Başlangıç Düzeyi)

 • Mantık (Logic) : Mantık Sadeleştirme Soruları (Orta Düzey)

 • Mantık (Logic) : Mantık Sadeleştirme Soruları (İleri Düzey)

 • Mantık (Logic) : Totoloji (Tautology) ve Çelişki (Contradiction)

 • Mantık (Logic) : Doğruluk Tablosu ile Totoloji veya Çelişki Belirleme

 • Mantık (Logic) : Mantıksal Olarak Eşdeğer (Logically Equivalent)

 • Mantık (Logic) : Niceleyiciler (Quantifiers)

 • Mantık (Logic) : Mantık ile Elektrik Devreleri İlişkisi


 • İspat Yöntemleri (Proof Methods) : İspat Yöntemleri Giriş (Proof Methods)

 • İspat Yöntemleri (Proof Methods) : Tüme Varım Yöntemi ile İspat (Mathematical Induction)

 • İspat Yöntemleri (Proof Methods) : Tüme Varım Yöntemi ile İspat Örnek Soru-1

 • İspat Yöntemleri (Proof Methods) : Tüme Varım Yöntemi ile İspat Örnek Soru-2

 • İspat Yöntemleri (Proof Methods) : Doğrudan İspat Yöntemi (Direct Proofs)

 • İspat Yöntemleri (Proof Methods) : Olmayana Ergi Yöntemi ile İspat (Indirect Proof)

 • İspat Yöntemleri (Proof Methods) : Çelişki Yöntemi ile İspat (Proof by Contradiction)

 • İspat Yöntemleri (Proof Methods) : Aksine Örnek Vererek İspat (Counter Example)

 • İspat Yöntemleri (Proof Methods) : Deneme Yöntemi ile İspat (Proof with Trial)

 • matematik özel ders videoları