Anasayfa Hakkımızda Kadromuz İletişim
Ayrık (Discrete) Matematik Ders Videoları


 • Ayrık (Discrete) Matematiğe Giriş


 • Mantık (Logic) : Önerme (Proposition) Kavramı Nedir?

 • Mantık (Logic) : Bir Önermenin Olumsuzu (Negation of a Proposition)

 • Mantık (Logic) : Açık Önerme (Open Proposition)

 • Mantık (Logic) : Bileşik Önerme (Compound Proposition) ve Bağlaçlar (Logical Operators)

 • Mantık (Logic) : VE Bağlacı (AND)

 • Mantık (Logic) : VEYA Bağlacı (OR)

 • Mantık (Logic) : VE ile VEYA Bağlaçlarına Ait Ortak Özellikler

 • Mantık (Logic) : İSE Bağlacı (IF) (Implication)

 • Mantık (Logic) : Karşıtı, Tersi ve Karşıt Tersi (converse, inverse, contrapositive)

 • Mantık (Logic) : Ancak ve Ancak Bağlacı (if and only if) (Biconditional)

 • Mantık (Logic) : Yada Bağlacı (exclusive or)

 • Mantık (Logic) : Mantık Sadeleştirme Soruları (Başlangıç Düzeyi)

 • Mantık (Logic) : Mantık Sadeleştirme Soruları (Orta Düzey)

 • Mantık (Logic) : Mantık Sadeleştirme Soruları (İleri Düzey)

 • Mantık (Logic) : Totoloji (Tautology) ve Çelişki (Contradiction)

 • Mantık (Logic) : Doğruluk Tablosu ile Totoloji veya Çelişki Belirleme

 • Mantık (Logic) : Mantıksal Olarak Eşdeğer (Logically Equivalent)

 • Mantık (Logic) : Niceleyiciler (Quantifiers)

 • Mantık (Logic) : Mantık ile Elektrik Devreleri İlişkisi


 • İspat Yöntemleri (Proof Methods) : İspat Yöntemleri Giriş (Proof Methods)

 • İspat Yöntemleri (Proof Methods) : Tüme Varım Yöntemi ile İspat (Mathematical Induction)

 • İspat Yöntemleri (Proof Methods) : Tüme Varım Yöntemi ile İspat Örnek Soru-1

 • İspat Yöntemleri (Proof Methods) : Tüme Varım Yöntemi ile İspat Örnek Soru-2

 • İspat Yöntemleri (Proof Methods) : Doğrudan İspat Yöntemi (Direct Proofs)

 • İspat Yöntemleri (Proof Methods) : Olmayana Ergi Yöntemi ile İspat (Indirect Proof)

 • İspat Yöntemleri (Proof Methods) : Çelişki Yöntemi ile İspat (Proof by Contradiction)

 • İspat Yöntemleri (Proof Methods) : Aksine Örnek Vererek İspat (Counter Example)

 • İspat Yöntemleri (Proof Methods) : Deneme Yöntemi ile İspat (Proof with Trial)


 • Küme Teorisi (Set Theory) : Küme Nedir?

 • Küme Teorisi (Set Theory) : Kümelerin Gösterim Biçimleri

 • Küme Teorisi (Set Theory) : Kümelerde Temel Bilgiler

 • Küme Teorisi (Set Theory) : Boş Küme

 • Küme Teorisi (Set Theory) : Denk ve Eşit Kümeler

 • Küme Teorisi (Set Theory) : Sonlu ve Sonsuz Kümeler

 • Küme Teorisi (Set Theory) : Alt Küme Nedir?

 • Küme Teorisi (Set Theory) : Bir Kümenin Tüm Alt Kümelerini Yazma

 • Küme Teorisi (Set Theory) : Alt Küme ve Özalt Küme Sayısı

 • Küme Teorisi (Set Theory) : Alt Küme Sayısı Özel Sorular

 • Küme Teorisi (Set Theory) : Alt Küme ile Kombinasyon Arasındaki İlişki

 • Küme Teorisi (Set Theory) : Kümelerde Kesişim İşlemi

 • Küme Teorisi (Set Theory) : Kümelerde Birleşim İşlemi

 • Küme Teorisi (Set Theory) : Kümelerde Fark İşlemi

 • Küme Teorisi (Set Theory) : Tümleyen ve Evrensel Küme

 • Küme Teorisi (Set Theory) : Kümelerde Simetrik Fark (Symmetric Difference)

 • Küme Teorisi (Set Theory) : Kuvvet Kümesi (Power Set)

 • Küme Teorisi (Set Theory) : Kümelerde Sadeleştirme Soruları (Başlangıç Düzeyi)

 • Küme Teorisi (Set Theory) : Kümelerde Sadeleştirme Soruları (Orta Düzey)


 • Kartezyen Çarpım (Cartesian Product) : Kartezyen Çarpım Nedir? (Cartesian Product)

 • Kartezyen Çarpım (Cartesian Product) : Kartezyen Çarpım ve Özellikleri

 • Kartezyen Çarpım (Cartesian Product) : Kartezyen Çarpım Grafikleri


 • Bağıntı (Relations) : Bağıntı (Relations) Nedir?

 • Bağıntı (Relations) : Bağıntı Sayısı Bulma

 • Bağıntı (Relations) : Bağıntıların Gösterim Biçimleri

 • Bağıntı (Relations) : Bir Bağıntının Tersi

 • Bağıntı (Relations) : Bir Bağıntının Fonksiyon Olma Şartları

 • Bağıntı (Relations) : A'da Bağıntı Kavramı

 • Bağıntı (Relations) : A'da Bağıntının Özel Gösterim Biçimleri (Directed Graph-Relation Matrix)

 • Bağıntı (Relations) : Yansıma Özelliği (Reflexivity)

 • Bağıntı (Relations) : Simetri Özelliği (Symmetric)

 • Bağıntı (Relations) : Ters Simetri Özelliği (Antisymmetric)

 • Bağıntı (Relations) : Geçişme Özelliği (Transitive)

 • Bağıntı (Relations) : Denklik Bağıntısı (Equivalence Relation)

 • Bağıntı (Relations) : Bağıntılarda Bileşke Kavramı (Composite Relations)


 • Fonksiyonlar (Functions)


 • Kombinatorik (Combinatorics) : Saymanın Temel Prensibi (Counting)

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Permütasyon Nedir? (Permutation)

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Sıralı Permütasyon

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Tekrarlı Permütasyon

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Yuvarlak Masa (Dönel) Permütasyon

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Permütasyon Çözümlü Örnek Sorular (1. Bölüm)

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Permütasyon Çözümlü Örnek Sorular (2. Bölüm)

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Permütasyon Çözümlü Örnek Sorular (3. Bölüm)

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Kombinasyon Nedir? (Combination)

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Kombinasyon Çözümlü Örnek Sorular (1. Bölüm)

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Kombinasyon Çözümlü Örnek Sorular (2. Bölüm)

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Kombinasyon Çözümlü Örnek Sorular (3. Bölüm)

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Kombinasyon Çözümlü Örnek Sorular (4. Bölüm)

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Binom Açılımı Nedir? (Binomial Expansion)

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Binom Açılımında Terim Sayısı

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Binom Açılımında Katsayılar Toplamı

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Binom Açılımında Sabit Terim

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Binom Açılımında Baştan ve Sondan İstenilen Terimi Bulma

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Binom Açılımında Ortanca Terimi Bulma

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Binom Açılımında Artan-Azalan Üsler İçin Terim Bulma

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Binom Açılımında Bir Kısmı Verilen Terimin Tamamını Bulma

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Binom Formülü Yardımıyla Sabit Terim Bulma

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Binom Çözümlü Örnek Sorular


 • UYARI : Bu başlık altında birçok üniversite olasılık kısmına girmemektedir. Bu nedenle ders içeriklerinizi öncelikli dikkate alınız.

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Olasılık Nedir? (Probability)

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Para Atmada Olasılık Durumları

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Zar Atmada Olasılık Durumları

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Torbadan Top Çekme Sorularında Olasılık Durumları

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Permütasyon İçeren Olasılık Soruları

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Kombinasyon İçeren Olasılık Soruları

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Koşullu Olasılık (Conditional Probability)

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Koşullu Olasılık Örnek Soru-1

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Koşullu Olasılık Örnek Soru-2

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Koşullu Olasılık Örnek Soru-3

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Olasılık Çözümlü Örnek Sorular (1. Bölüm)

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Olasılık Çözümlü Örnek Sorular (2. Bölüm)

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Olasılık Çözümlü Örnek Sorular (3. Bölüm)

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Olasılık Çözümlü Örnek Sorular (4. Bölüm)

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Olasılık Çözümlü Örnek Sorular (5. Bölüm)


 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular:

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-1 (Mantıksal Eşdeğer - Logically Equivalent)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-2 (Tümevarım ile İspat - Mathematical Induction)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-3 (Totoloji, Çelişki - Tautology, Contradiction)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-4 (Doğrudan İspat - Direct Proof)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-5 (Doğrudan İspat - Direct Proof)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-6 (Olmayana Ergi Yöntemi - Indirect Proof)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-7 (Olmayana Ergi Yöntemi - Indirect Proof)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-8 (Olmayana Ergi Yöntemi - Indirect Proof)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-9 (Doğrudan İspat - Direct Proof)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-10 (Bağıntı - Relations)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-11 (Bağıntı - Relations)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-12 (Bağıntı - Relations)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-13 (Bağıntı - Relations)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-14 (Bağıntı - Relations)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-15 (Bağıntı - Relations)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-16 (Kriptoloji - Cryptology)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-17 (Kriptoloji - Cryptology)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-18 (Kriptoloji - Cryptology)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-19 (Kriptoloji - Cryptology)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-20 (Kriptoloji - Cryptology)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-21 (Asal Sayılar - Prime Number)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-22 (Asal Sayılar - Prime Number)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-23 (Fonksiyonlar - Functions)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-24 (Fonksiyonlar - Functions)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-25 (Ebob ve Ekok - gcd and lcm)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-26 (Fonksiyonlar - Functions)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-27 (Bağıntı - Relations)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-28 (Tümevarım ile İspat - Mathematical Induction)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-29 (Modüler Aritmetik - Modular Arithmetic)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-30 (Modüler Aritmetik - Modular Arithmetic)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-31 (Modüler Aritmetik - Modular Arithmetic)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-32 (Modüler Aritmetik - Modular Arithmetic)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-33 (Binom Açılımı Formülü - Binomial Expansion Formula)

 • matematik özel ders videoları