Anasayfa Hakkımızda Kadromuz İletişim
İntegral Alma Kuralları ve Yöntemleri


 • İntegral Temel Bilgiler

 • İntegral Alma Kuralları

 • İntegral Alma Kuralları Örnek Sorular ve Çözümleri

 • İntegral Alma Yöntemleri


 • 1. Yöntem : Değişken Değiştirme Yöntemi (u-substitution)

 • Değişken Değiştirme Yöntemi Örnek Sorular ve Çözümleri

 • Değişken Değiştirme Yöntemi Örnek Soru-1

 • Değişken Değiştirme Yöntemi Örnek Soru-2

 • Değişken Değiştirme Yöntemi Örnek Soru-3


 • 2. Yöntem : Kısmi İntegral Yöntemi (integration by parts)

 • Kısmi İntegral Yöntemi Örnek Sorular ve Çözümleri


 • 3. Yöntem : Polinom Bölmesi Yardımıyla İntegral Alma

 • 4. Yöntem : Basit Kesirlere Ayırma ile İntegral Alma (partial fractions)

 • Polinom Bölmesi ve Basit Kesirlere Ayırma Yöntemi Örnek Sorular ve Çözümleri


 • 5. Yöntem : Trigonometrik Dönüşüm Yardımıyla İntegral Alma (1. Bölüm)

 • 5. Yöntem : Trigonometrik Dönüşüm Yardımıyla İntegral Alma (2. Bölüm)

 • 5. Yöntem : Trigonometrik Dönüşüm Yardımıyla İntegral Alma (3. Bölüm)

 • 5. Yöntem : Trigonometrik Dönüşüm Yardımıyla İntegral Alma (4. Bölüm)

 • 5. Yöntem : Trigonometrik Dönüşüm Yardımıyla İntegral Alma (5. Bölüm)

 • 5. Yöntem : Trigonometrik Dönüşüm Yardımıyla İntegral Alma (6. Bölüm)

 • 5. Yöntem : Ters Trigonometrik Dönüşüm Yardımıyla İntegral Alma (7. Bölüm)


 • Ters Trigonometrik Dönüşüm Yardımıyla İntegral Alma Örneği-1

 • Ters Trigonometrik Dönüşüm Yardımıyla İntegral Alma Örneği-2

 • Ters Trigonometrik Dönüşüm Yardımıyla İntegral Alma Örneği-3

 • Ters Trigonometrik Dönüşüm Yardımıyla İntegral Alma Örneği-4

 • Ters Trigonometrik Dönüşüm Yardımıyla İntegral Alma Örneği-5


 • Trigonometrik İntegraller Örnek Soru-1

 • Trigonometrik İntegraller Örnek Soru-2

 • Trigonometrik İntegraller Örnek Soru-3

 • Trigonometrik İntegraller Örnek Soru-4

 • Trigonometrik İntegraller Örnek Soru-5

 • Trigonometrik İntegraller Örnek Soru-6

 • Trigonometrik İntegraller Örnek Soru-7

 • Trigonometrik İntegraller Örnek Soru-8

 • Trigonometrik İntegraller Örnek Soru-9


 • Değişken Değiştirme Ardından Kısmi İntegral Gerektiren İntegraller

 • Değişken Değiştirme Ardından Basit Kesirlere Ayırma Gerektiren İntegraller


 • Özel İntegral Soruları-1 (1-sinx ile pay ve paydayı çarpma)

 • Özel İntegral Soruları-2 (sec^3(x) integrali)

 • Özel İntegral Soruları-3 (kök içine u^2 denilerek dönüşüm)


 • İntegral Örnek Sorular ve Çözümleri-1

 • İntegral Örnek Sorular ve Çözümleri-2


 • Trigonometrik İntegraller Çalışma Soruları
 • matematik özel ders videoları