Anasayfa Hakkımızda Kadromuz İletişim
Kompleks Analiz Konu Anlatım ve Soru Çözüm Videoları


 • Kompleks Analize Giriş (Complex Analysis)


 • 1.BÖLÜM : Karmaşık Sayıların Cebri (Algebra of Complex Numbers)

 • Karmaşık Sayıların Cebri : Karmaşık Sayı Nedir?

 • Karmaşık Sayıların Cebri : Karmaşık Sayı Olan Köklü İfadeler

 • Karmaşık Sayıların Cebri : Çözümü Karmaşık Sayı Olan İkinci Derece Denklemler

 • Karmaşık Sayıların Cebri : i Sanal Biriminin Üsleri

 • Karmaşık Sayıların Cebri : i Sayısının Ardışık Üslerinin Toplamı

 • Karmaşık Sayıların Cebri : Karmaşık Sayılarda Temel Bilgiler (Reel-Sanal Kısım, Eşlenik)

 • Karmaşık Sayıların Cebri : Karmaşık Sayılarda Toplama ve Çıkarma

 • Karmaşık Sayıların Cebri : Karmaşık Sayılarda Çarpma

 • Karmaşık Sayıların Cebri : ( 1 + i ) ve ( 1 - i ) İfadelerinin Üsleri

 • Karmaşık Sayıların Cebri : Karmaşık Sayılarda Bölme

 • Karmaşık Sayıların Cebri : Karmaşık Sayıların Toplama ve Çarpmaya Göre Tersini Bulma

 • Karmaşık Sayıların Cebri : Karmaşık Sayıların Eşitliği

 • Karmaşık Sayıların Cebri : Karmaşık Sayıların Modülü (Mutlak Değer) (Modulus)

 • Karmaşık Sayıların Cebri : Karmaşık Sayılarda Modülün Özellikleri

 • Karmaşık Sayıların Cebri : Modül ile Oluşturulmuş Eşitliklerin Cebirsel Yorumu

 • Karmaşık Sayıların Cebri : Modül ile Oluşturulmuş Eşitsizliklerin Cebirsel Yorumu

 • Karmaşık Sayıların Cebri : Karmaşık Sayıların Gösterim Biçimleri

 • Karmaşık Sayıların Cebri : Karmaşık Sayıların Kutupsal Gösterimi

 • Karmaşık Sayıların Cebri : Kutupsal Gösterimden Standart Gösterime Dönme

 • Karmaşık Sayıların Cebri : Kutupsal Gösterimde Özellikler

 • Karmaşık Sayıların Cebri : Karmaşık Sayıların Üstel Biçimde Yazımı (Euler's Formula)

 • Karmaşık Sayıların Cebri : Karmaşık Sayılarda Kök Bulma (Roots of Complex Numbers)


 • Karmaşık Sayıların Cebri Örnek Soru Videoları


 • 2.BÖLÜM : Karmaşık Değişkenli Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik

 • Karmaşık Değişkenli Fonksiyonlar (Functions of a Complex Variable)

 • Karmaşık Değişkenli Fonksiyonların f(z)=u(x,y)+iv(x,y) Formatında Yazımı

 • Karmaşık Değişkenli Fonksiyonlar Örnek Soru-1

 • Karmaşık Değişkenli Fonksiyonlar Örnek Soru-2

 • Karmaşık Değişkenli Fonksiyonlar Örnek Soru-3

 • Karmaşık Değişkenli Fonksiyonlar Örnek Soru-4


 • Kompleks Değerli Fonksiyonlarda Dönüşümler

 • Kompleks Değerli Fonksiyonlarda Dönüşümler Örnek Soru-1

 • Kompleks Değerli Fonksiyonlarda Dönüşümler Örnek Soru-2

 • Kompleks Değerli Fonksiyonlarda Dönüşümler Örnek Soru-3

 • Kompleks Değerli Fonksiyonlarda Dönüşümler Örnek Soru-4

 • Kompleks Değerli Fonksiyonlarda Dönüşümler Örnek Soru-5


 • Karmaşık Değişkenli Fonksiyonlarda Limite Giriş

 • Karmaşık Sayı Dizileri (Sequence of Complex Numbers)

 • Karmaşık Sayı Dizilerinin Limiti (Limit of Sequences)

 • Karmaşık Sayı Dizilerinde Limit Örnek Soru-1

 • Karmaşık Sayı Dizilerinde Limit Örnek Soru-2

 • Karmaşık Değişkenli Fonksiyonlarda Limit (Limit of Complex Valued Functions)

 • Karmaşık Değişkenli Fonksiyonlarda Limit Örnek Soru-1

 • Karmaşık Değişkenli Fonksiyonlarda Limit Örnek Soru-2

 • Karmaşık Değişkenli Fonksiyonlarda Limit Örnek Soru-3

 • Karmaşık Değişkenli Fonksiyonlarda Süreklilik (Continuity for Complex Functions)

 • Karmaşık Değişkenli Fonksiyonlarda Süreklilik Örnek Soru-1

 • Karmaşık Değişkenli Fonksiyonlarda Süreklilik Örnek Soru-2

 • Karmaşık Değişkenli Fonksiyonlarda Süreklilik Örnek Soru-3


 • 3.BÖLÜM : Karmaşık Değişkenli Fonksiyonların Türevi, Analitik Fonksiyonlar, Cauchy-Riemann Denklemleri ve Harmonik Fonksiyonlar

 • Karmaşık Değişkenli Fonksiyonlarda Türevin Tanım Kuralı (Definition Rule)

 • Karmaşık Değişkenli Fonksiyonlarda Türev Kuralları (Differentiation Rules)

 • Karmaşık Değişkenli Fonksiyonlarda Türev Örnek Soru-1

 • Karmaşık Değişkenli Fonksiyonlarda Türev Örnek Soru-2

 • Karmaşık Değişkenli Fonksiyonlarda Türev Örnek Soru-3

 • Karmaşık Değişkenli Fonksiyonlarda Türev Örnek Soru-4

 • Karmaşık Değişkenli Fonksiyonlarda Türev Örnek Soru-5

 • L'hopital Kuralı (L'hopital's Rule)

 • Cauchy-Riemann Denklemleri (The Cauchy-Riemann Equations)

 • Cauchy-Riemann Denklemleri Örnek Soru-1

 • Cauchy-Riemann Denklemleri Örnek Soru-2

 • Analitik Fonksiyon (Analytic), Tam Fonksiyon (Entire) ve Tekil Nokta (Singularity)

 • Analitik Fonksiyonlar Örnek Soru-1

 • Analitik Fonksiyonlar Örnek Soru-2

 • Analitik Fonksiyonlar Örnek Soru-3

 • Analitik Fonksiyonlar Örnek Soru-4

 • Tam (Entire) Fonksiyonlar Örnek Soru-1

 • Tam (Entire) Fonksiyonlar Örnek Soru-2

 • Harmonik Fonksiyonlar (Harmonic Functions)

 • Harmonik Fonksiyonlar Örnek Soru-1

 • Harmonik Fonksiyonlar Örnek Soru-2


 • 4.BÖLÜM : Temel Fonksiyonlar (Elementary Functions)

 • Temel Fonksiyonlara Giriş (Elementary Functions)


 • Karmaşık Değişkenli Polinomlar (Polynomials)

 • Karmaşık Değişkenli Polinomlar Örnek Soru-1

 • Karmaşık Değişkenli Polinomlar Örnek Soru-2

 • Karmaşık Değişkenli Polinomlar Örnek Soru-3


 • Rasyonel Fonksiyonlar (Rational Functions)

 • Rasyonel Fonksiyonlar Örnek Soru-1

 • Rasyonel Fonksiyonlar Örnek Soru-2

 • Rasyonel Fonksiyonlar Örnek Soru-3


 • Rezidü Hesaplama (Residue)

 • Rezidü (Residue) Hesaplama Örnek Soru-1

 • Rezidü (Residue) Hesaplama Örnek Soru-2

 • Rezidü (Residue) Hesaplama Örnek Soru-3

 • Rezidüleri Kullanarak Basit Kesirlere Ayırma (Partial Fraction Decomposition)

 • Rezidüleri Kullanarak Basit Kesirlere Ayırma Örnek Soru-1

 • Rezidüleri Kullanarak Basit Kesirlere Ayırma Örnek Soru-2

 • Rezidüleri Kullanarak Basit Kesirlere Ayırma Örnek Soru-3


 • Karmaşık Üstel Fonksiyonlar (Complex Exponential Functions)

 • Karmaşık Üstel Fonksiyonlar Örnek Soru-1

 • Karmaşık Üstel Fonksiyonlar Örnek Soru-2

 • Karmaşık Üstel Fonksiyonlar Örnek Soru-3

 • Karmaşık Üstel Fonksiyonlar Örnek Soru-4


 • Karmaşık Değişkenli Trigonometrik Fonksiyonlar (Complex Trigonometric Functions)

 • Trigonometrik Fonksiyonlar Örnek Soru-1

 • Trigonometrik Fonksiyonlar Örnek Soru-2

 • Trigonometrik Fonksiyonlar Örnek Soru-3

 • Trigonometrik Fonksiyonlar Örnek Soru-4


 • Kompleks Hiperbolik Fonksiyonlar (Complex Hyperbolic Functions)

 • Kompleks Hiperbolik Fonksiyonların Türevi

 • Kompleks Hiperbolik Fonksiyonların İntegrali

 • Kompleks Hiperbolik Fonksiyonlara Ait Bağıntılar

 • Kompleks Hiperbolik ve Trigonometrik Fonksiyonlar Arasında Bağıntılar


 • Karmaşık Değişkenli Logaritmik Fonksiyonlar (Logarithmic Functions)

 • Karmaşık Değişkenli Logaritmik Fonksiyonlar Örnek Soru-1

 • Karmaşık Değişkenli Logaritmik Fonksiyonlar Örnek Soru-2

 • Karmaşık Değişkenli Logaritmik Fonksiyonlar Örnek Soru-3

 • Karmaşık Değişkenli Logaritmik Fonksiyonlar Örnek Soru-4


 • Karmaşık Sayı Üsler (Complex Powers)

 • Karmaşık Sayı Üsler Örnek Soru-1 (Complex Powers)

 • Karmaşık Sayı Üsler Örnek Soru-2 (Complex Powers)

 • Karmaşık Sayı Üsler Örnek Soru-3 (Complex Powers)


 • 5.BÖLÜM : Kontür İntegralleri (Contour Integrals)

 • Kontür İntegrallerine Giriş (Contour Integrals)

 • Karmaşık Değişkenli Eğrilerin Parametrize Edilmesi (Parametrization of Curves)

 • Karmaşık Değişkenli Eğrilerin Parametrize Edilmesi Örnek Soru-1

 • Karmaşık Değişkenli Eğrilerin Parametrize Edilmesi Örnek Soru-2

 • Eğrilerin Sınıflandırılması (Classification of Curves)

 • Kontür Kavramı ve Özellikleri (Contour)

 • Kontürlerin Parametrize Edilmesi (Parametrization of Contour)

 • Kontürlerin Parametrize Edilmesi Örnek Soru-1

 • Kontürlerin Parametrize Edilmesi Örnek Soru-2

 • Kontürlerin Parametrize Edilmesi Örnek Soru-3


 • Parametrik Eğrilerin ve Kontürlerin Uzunluğunu Bulma (Length of A Contour)

 • Kontürlerin Uzunluğunu Bulma Örnek Soru-1

 • Kontürlerin Uzunluğunu Bulma Örnek Soru-2


 • i Sanal Birimi İçeren İntegraller (Integrals of Complex Valued Functions)

 • i Sanal Birimi İçeren İntegraller Örnek Soru-1

 • i Sanal Birimi İçeren İntegraller Örnek Soru-2


 • Kontür İntegrali Nedir? (Contour Integrals)

 • Kontür İntegrallerini Hesaplama (Contour Integrals)

 • Kontür İntegrallerini Hesaplama Örnek Soru-1

 • Kontür İntegrallerini Hesaplama Örnek Soru-2

 • Kontür İntegrallerini Hesaplama Örnek Soru-3

 • Kontür İntegrallerini Hesaplama Örnek Soru-4

 • Kontür İntegrallerini Hesaplama Örnek Soru-5

 • Kontür İntegrallerini Hesaplama Örnek Soru-6

 • Kontür İntegrallerini Hesaplama Örnek Soru-7


 • Kontür İntegrallerini Hesaplamadan İntegral Sonucu İçin Üst Sınır Değeri Bulma

 • Kontür İntegrallerinin Sonucu İçin Üst Sınır Değeri Bulma Örnek Soru-1

 • Kontür İntegrallerinin Sonucu İçin Üst Sınır Değeri Bulma Örnek Soru-2


 • Kontür İntegrallerinde Temel Özellikler

 • Kontür Çember Olduğunda Kontür İntegralini Kısa Yoldan Hesaplama

 • Kontür Çember İken Kontür İntegralini Kısa Yoldan Hesaplama Örnek Soru-1

 • Kontür Çember İken Kontür İntegralini Kısa Yoldan Hesaplama Örnek Soru-2


 • Kontür İntegralinde Yoldan Bağımsızlık (Independence of Path)

 • Kontür İntegralinde Yoldan Bağımsızlık Örnek Soru-1

 • Kontür İntegralinde Yoldan Bağımsızlık Örnek Soru-2

 • Kontür İntegralinde Yoldan Bağımsızlık Örnek Soru-3

 • Kontür İntegralinde Yoldan Bağımsızlık Örnek Soru-4 • 6.BÖLÜM : Cauchy İntegral Teoremi ve Formülü (Cauchy's Integral Theorem and Formula)

 • Cauchy İntegral Teoremi ve Formülüne Giriş

 • Cauchy İntegral Teoremi (1.Bölüm) (Cauchy Integral Theorem)

 • Cauchy İntegral Formülü (2.Bölüm) (Cauchy Integral Formula)

 • Genelleştirilmiş Cauchy İntegral Formülü (3.Bölüm) (Cauchy Integral Formula)

 • Cauchy İntegral Teoremi Örnek Soru-1 (Cauchy Integral Theorem)

 • Cauchy İntegral Teoremi Örnek Soru-2 (Cauchy Integral Theorem)

 • Cauchy İntegral Teoremi Örnek Soru-3 (Cauchy Integral Theorem)

 • Cauchy İntegral Teoremi Örnek Soru-4 (Cauchy Integral Theorem)

 • Cauchy İntegral Teoremi Örnek Soru-5 (Cauchy Integral Theorem)

 • Cauchy İntegral Teoremi Örnek Soru-6 (Cauchy Integral Theorem)

 • Cauchy İntegral Teoremi Örnek Soru-7 (Cauchy Integral Theorem) • 7.BÖLÜM : Seriler, Taylor Serileri, Kuvvet Serileri ve Laurent Serileri (Infinite Series, Taylor Series, Power Series, Laurent Series)

 • Karmaşık Sayı Serilerine Giriş (Infinite Series)

 • Karmaşık Sayı Serileri Nedir? (Series with Complex Number)

 • Geometrik Serilerde Toplamı Bulma (Sum of Geometric Series)

 • Geometrik Serilerde Toplamı Bulma Örnek Soru-1

 • Geometrik Serilerde Toplamı Bulma Örnek Soru-2

 • Seri Testleri ve Amaçları

 • n. Terim Testi (n th Term Test)

 • Geometrik Seri Testi (Geometric Series Test)

 • KarşılaştırmaTesti (Comparison Test)

 • Oran Testi (Ratio Test)

 • Seri Testleri Örnek Soru-1

 • Seri Testleri Örnek Soru-2

 • Seri Testleri Örnek Soru-3


 • Kuvvet Serileri Nedir? (Power Series)

 • Kuvvet Serilerinin Yakınsaklık Diski ve Yarıçapı (Convergence Disk and Radius)

 • Yakınsaklık Diski ve Yarıçapı Örnek Soru-1

 • Yakınsaklık Diski ve Yarıçapı Örnek Soru-2

 • Yakınsaklık Diski ve Yarıçapı Örnek Soru-3

 • Yakınsaklık Diski ve Yarıçapı Örnek Soru-4


 • Taylor ve Maclaurin Serilerini Bulma (Taylor and Maclaurin Series)

 • Yerine Koyma Metodu ile Maclaurin Serilerini Bulma

 • Taylor Serisi Bulma Örnek Soru-1

 • Taylor Serisi Bulma Örnek Soru-2

 • Taylor Serisi Bulma Örnek Soru-3

 • Maclaurin Serisi Bulma Örnek Soru-1

 • Maclaurin Serisi Bulma Örnek Soru-2

 • Maclaurin Serisi Bulma Örnek Soru-3

 • Kuvvet Serilerinin Türev ve İntegral Uygulamaları Örnek Soru-1

 • Kuvvet Serilerinin Türev ve İntegral Uygulamaları Örnek Soru-2

 • Kuvvet Serilerinin Türev ve İntegral Uygulamaları Örnek Soru-3


 • Laurent Serisi Nedir? (Laurent Series)

 • Laurent Serilerini Hesaplama (Laurent Series)

 • Laurent Serilerini Hesaplamada Değişken Değiştirme (Laurent Series)

 • Laurent Serileri Örnek Soru-1 (Laurent Series)

 • Laurent Serileri Örnek Soru-2 (Laurent Series)

 • Laurent Serileri Örnek Soru-3 (Laurent Series)

 • Laurent Serileri Örnek Soru-4 (Laurent Series)

 • Laurent Serileri Örnek Soru-5 (Laurent Series) • 8.BÖLÜM : Rezidü Teoremi (Residue Theorem)

 • Rezidü Hesaplama (Residue)

 • Rezidü (Residue) Hesaplama Örnek Soru-1

 • Rezidü (Residue) Hesaplama Örnek Soru-2

 • Rezidü (Residue) Hesaplama Örnek Soru-3


 • Rezidü Teoremi ile Kontür İntegrallerini Çözme (Residue Theorem)

 • Rezidü Teoremi Örnek Soru-1 (Residue Theorem)

 • Rezidü Teoremi Örnek Soru-2 (Residue Theorem)

 • Rezidü Teoremi Örnek Soru-3 (Residue Theorem)

 • Rezidü Teoremi Örnek Soru-4 (Residue Theorem)


 • Maclaurin Serileri Yardımıyla Rezidü Bulma

 • Rezidü Teoremi Örnek Soru-5 (Residue Theorem)

 • Rezidü Teoremi Örnek Soru-6 (Residue Theorem)


 • Rezidü Teorem ile Reel İntegrallerin Çözümüne Giriş

 • Trigonometrik İntegrallerin Rezidü Teoremi ile Çözümü

 • Trigonometrik İntegrallerin Rezidü Teoremi ile Çözümü Örnek Soru-1

 • Trigonometrik İntegrallerin Rezidü Teoremi ile Çözümü Örnek Soru-2

 • Trigonometrik İntegrallerin Rezidü Teoremi ile Çözümü Örnek Soru-3

 • Genelleştirilmiş İntegrallerin Rezidü Teoremi ile Çözümü (1. Bölüm)

 • Genelleştirilmiş İntegrallerin Rezidü Teoremi ile Çözümü Örnek Soru-1

 • Genelleştirilmiş İntegrallerin Rezidü Teoremi ile Çözümü Örnek Soru-2 • 9.BÖLÜM : Fourier Serileri ve Fourier Dönüşümü (Fourier Series and Fourier Transform)

 • Fourier Serileri Kavramı Nedir?

 • Çift ve Tek Fonksiyon Nedir? (Even and Odd Functions)

 • Çift ve Tek Fonksiyonlara Ait İntegral Kuralları


 • Fourier Serilerini Bulma Formülleri

 • Fourier Serilerini Bulma Örnek Soru-1

 • Fourier Serilerini Bulma Örnek Soru-2

 • Fourier Serilerini Bulma Örnek Soru-3

 • Fourier Serilerini Bulma Örnek Soru-4


 • Tek ve Çift Fonksiyona Genişletme (Odd and Even Extension)

 • Tek ve Çift Fonksiyona Genişletme Örnek Soru-1

 • Tek ve Çift Fonksiyona Genişletme Örnek Soru-2

 • Tek ve Çift Fonksiyona Genişletme Örnek Soru-3


 • Fourier Sinüs ve Kosinüs Serilerini Bulma (Fourier Sine and Cosine Series)

 • Fourier Sinüs Serisi Bulma Örnek Soru-1 (Fourier Sine Series)

 • Fourier Sinüs Serisi Bulma Örnek Soru-2 (Fourier Sine Series)

 • Fourier Kosinüs Serisi Bulma Örnek Soru-1 (Fourier Cosine Series)

 • Fourier Kosinüs Serisi Bulma Örnek Soru-2 (Fourier Cosine Series)


 • Fourier Serilerinin Yakınsaklığı (Convergence of Fourier Series)

 • Fourier Serilerinin Yakınsaklığı Örnek Soru-1

 • Fourier Serilerinin Yakınsaklığı Örnek Soru-2

 • Fourier Serilerinin Grafiğini Çizme


 • Kompleks Fourier Serileri (Complex Fourier Series)

 • Kompleks Fourier Serileri Örnek Soru-1 (Complex Fourier Series)

 • Kompleks Fourier Serileri Örnek Soru-2 (Complex Fourier Series)


 • 10.BÖLÜM : Kompleks Analiz Vize ve Final Sınavlarında Çıkmış Sorular

 • Vize ve Finalde Çıkmış Sorular-1 (İngilizce)

 • Vize ve Finalde Çıkmış Sorular-2 (İngilizce)

 • Vize ve Finalde Çıkmış Sorular-3 (İngilizce)

 • Vize ve Finalde Çıkmış Sorular-4 (İngilizce)

 • Vize ve Finalde Çıkmış Sorular-5

 • Vize ve Finalde Çıkmış Sorular-6

 • Vize ve Finalde Çıkmış Sorular-7

 • Vize ve Finalde Çıkmış Sorular-8

 • Vize ve Finalde Çıkmış Sorular-9

 • Vize ve Finalde Çıkmış Sorular-10

 • Vize ve Finalde Çıkmış Sorular-11

 • Vize ve Finalde Çıkmış Sorular-12

 • Vize ve Finalde Çıkmış Sorular-13

 • Vize ve Finalde Çıkmış Sorular-14

 • Vize ve Finalde Çıkmış Sorular-15

 • Vize ve Finalde Çıkmış Sorular-16

 • Vize ve Finalde Çıkmış Sorular-17

 • Vize ve Finalde Çıkmış Sorular-18

 • Vize ve Finalde Çıkmış Sorular-19

 • Vize ve Finalde Çıkmış Sorular-20

 • Vize ve Finalde Çıkmış Sorular-21

 • Vize ve Finalde Çıkmış Sorular-22

 • Vize ve Finalde Çıkmış Sorular-23

 • Vize ve Finalde Çıkmış Sorular-24

 • Vize ve Finalde Çıkmış Sorular-25

 • Vize ve Finalde Çıkmış Sorular-26

 • Vize ve Finalde Çıkmış Sorular-27

 • Vize ve Finalde Çıkmış Sorular-28

 • Vize ve Finalde Çıkmış Sorular-29

 • Vize ve Finalde Çıkmış Sorular-30

 • Vize ve Finalde Çıkmış Sorular-31

 • Vize ve Finalde Çıkmış Sorular-32

 • matematik özel ders videoları