Anasayfa Hakkımızda Kadromuz İletişim
Lineer Cebir Konu Anlatım ve Soru Çözüm Videoları


 • Lineer Denklem Sistemleri ve Matrisler ile Gösterimi

 • Elementer (Temel) Satır İşlemleri

 • Satırca Denk Matrisler

 • Lineer Denklem Sistemlerinin Çözüm Yöntemleri

 • Gauss Yok Etme Metodu

 • 4x4 Gauss Yok Etme Metodu Örneği

 • Gauss Jordan Yok Etme Metodu

 • Lineer Denklem Sistemlerinin Çözüm Durumları

 • Lineer Denklem Sistemlerinde Çözüm Durumları Örnek Soru (2x2)

 • Lineer Denklem Sistemlerinde Çözüm Durumları Örnek Soru (3x3)

 • Sonsuz Çözüme Sahip Lineer Denklem Sistemi Örneği

 • Çözümü Olmayan Lineer Denklem Sistemi Örneği

 • Eşelon Matris (Row Echelon Form)

 • Lineer Denklem Sistemlerinin Eşelon Matris Forma Getirilerek Çözümü

 • İndirgenmiş Eşelon Matrisi (Reduced Row Echelon Form)

 • 3x4 Lineer Denklem Sistemi Örnek Soru


 • Homojen Lineer Denklem Sistemleri (Homogeneous System of Linear Equations)

 • Homojen Lineer Denklem Sistemleri Örnek Soru-1

 • Homojen Lineer Denklem Sistemleri Örnek Soru-2

 • Homojen Lineer Denklem Sistemleri Örnek Soru-3

 • Homojen Lineer Denklem Sistemleri Örnek Soru-4

 • Homojen Lineer Denklem Sistemleri Örnek Soru-5

 • Homojen Lineer Denklem Sistemleri Örnek Soru-6

 • Homojen Lineer Denklem Sistemleri İngilizce Örnek Soru-1


 • Matris Nedir ve Temel Matris Kavramları Nelerdir?

 • Matris Çeşitleri

 • Bir Matrisin Devriği (Transpose)

 • Matrislerde Toplama, Çıkarma ve Çarpma

 • Matrislerde İşlemler Örnek Soru-1

 • Matrislerde İşlemler Örnek Soru-2

 • Matrislerde İşlemler Örnek Soru-3

 • Matrislerde İşlemler Örnek Soru-4


 • Matrislerin Tersini Bulma (Elementer Satır İşlemleri Metodu)

 • 4x4 Matrisin Tersinini Bulma Örnek Soru

 • 2x2 Matrislerin Tersini Kısa Yoldan Bulma

 • Ters Matris Özellikleri Örnek Soru-1

 • Ters Matris Özellikleri Örnek Soru-2

 • Ters Matris Özellikleri Örnek Soru-3

 • Ters Matris Yardımıyla Lineer Denklem Sistemlerini Çözme

 • Ters Matris Yardımıyla Lineer Denklem Sistemlerini Çözme Örnek Soru-1


 • Elementer Matrisler

 • Elementer Matrislerin Tersini Kısa Yoldan Bulma

 • A=LU Ayrışımı (LU Decomposition)

 • LU Ayrışımı Örnek Soru-1 (LU Decomposition) (Uzun Yol)

 • LU Ayrışımı Örnek Soru-2 (LU Decomposition) (Kısa Yol)

 • LU Ayrışımı ile Lineer Denklem Sistemlerini Çözme

 • LU Ayrışımı ile Lineer Denklem Sistemlerini Çözme Örnek Soru-1

 • PA=LU Ayrışımı (PA=LU Decomposition)

 • PA=LU Ayrışımı Örnek Soru-1 (PA=LU Decomposition)

 • PA=LU Ayrışımı Örnek Soru-2 (PA=LU Decomposition)

 • PA=LU Ayrışımı Örnek Soru-3 (PA=LU Decomposition)

 • PA=LU Ayrışımı ile Lineer Denklem Sistemlerini Çözme (PA=LU Decomposition)


 • Determinant Hesaplama

 • Determinant Özellikleri

 • Determinant Özellikleri Ek Bilgi

 • Determinant Özellikleri Örnek Soru-1

 • Determinant Özellikleri Örnek Soru-2

 • Determinant Özellikleri Örnek Soru-3

 • Determinant Özellikleri Örnek Soru-4

 • Determinant Özellikleri Örnek Soru-5

 • Determinant Özellikleri Örnek Soru-6

 • Determinant Özellikleri Örnek Soru-7

 • Determinant Özellikleri Örnek Soru-8

 • Determinant Özellikleri Örnek Soru-9

 • Determinant Özellikleri Örnek Soru-10

 • Bir Matrisin Determinantını Temel Satır İşlemleri İle Hesaplama

 • Bir Matrisin Tersinin Varolma Şartları

 • Minör ve Kofaktör Hesaplama

 • Kofaktör ile Determinant Hesaplama


 • Ek Matris (Adjoint Matrix)

 • Ek Matris Yardımıyla Ters Matris Bulma

 • Ek Matris Yardımıyla Ters Matris Bulma Örnek Soru-1

 • Ek Matrise Ait Özellikler (Adjoint Matrix)

 • Ek Matristen Kendisini Oluşturan Matrisi Bulma (Finding Original Matrix from Adj(A))

 • Ek Matristen Kendisini Oluşturan Matrisi Bulma (3x3 Matris) Örnek Soru


 • Cramer Metodu

 • 4x4 Lineer Denklem Sisteminde Cramer Metodu Örneği


 • Permütasyon Matrisi (Permutation Matrix)

 • Permütasyon Matrisi Örnek Soru-1 (Permutation Matrix)

 • Permütasyon Matrisi Örnek Soru-2 (Permutation Matrix)

 • Permütasyon Matrisi Örnek Soru-3 (Permutation Matrix)

 • Permütasyon Matrisi Örnek Soru-4 (Permutation Matrix)


 • Özdeğerler ve Özvektörler (eigen values-eigen vectors)

 • 2x2 Matrislerde Özdeğer ve Özvektör Bulma


 • Yardımcı Bilgi : Rasyonel Kök Testi Metodu (Possible Rational Roots Test)

 • Rasyonel Kök Testi Metodu Örnek Soru-1 (Possible Rational Roots Test)

 • Rasyonel Kök Testi Metodu Örnek Soru-2 (Possible Rational Roots Test)

 • Rasyonel Kök Testi Metodu Örnek Soru-3 (Possible Rational Roots Test)


 • 3x3 Matrislerde 3 Farklı Özdeğer İçin Özvektörleri Bulma

 • 3x3 Matrislerde Çift Katlı Özdeğer İçin Özvektörleri Bulma

 • 3x3 Matrislerde 3 Özdeğerin Aynı Olma Durumu


 • Köşegenleştirme (Diagonalization)

 • 3x3 Matrisin Köşegenleştirilmesi (Diagonalization)

 • Matrislerin Büyük Üslerini Bulma (Matrix Power)

 • Matrislerin Büyük Üslerini Bulma Örnek Soru-1 (Matrix Power)

 • Matrislerin Büyük Üslerini Bulma Örnek Soru-2 (Matrix Power)


 • Algebraic Multiplicity of Eigen Value (Özdeğerlerin Tekrar Sayısı)

 • Geometric Multiplicity of Eigen Value (Özdeğerlere Ait Özvektör Sayısı)

 • Köşegenleştirme Örnek Soru-1 (Diagonalization)

 • Köşegenleştirme Örnek Soru-2 (Diagonalization)

 • Köşegenleştirme Örnek Soru-3 (Diagonalization)

 • Köşegenleştirme Örnek Soru-4 (Diagonalization)


 • Cayley Hamilton Teoremi Nedir?

 • Cayley Hamilton Teoremi ile Matrislerin Tersini Bulma

 • e^At Matrisi Bulma (Matrix Exponential) (Köşegenleştirme Metodu)

 • 3x3 Matrislerde e^At Matrisi Bulma (Köşegenleştirme Metodu)

 • 2x2 Matrislerde e^At Matrisini Bulma


 • Özdeğer (Eigen value) ve Özvektör (Eigen vector) Örnek Soru-1

 • Özdeğer (Eigen value) ve Özvektör (Eigen vector) Örnek Soru-2

 • Özdeğer (Eigen value) ve Özvektör (Eigen vector) Örnek Soru-3

 • Özdeğer (Eigen value) ve Özvektör (Eigen vector) Örnek Soru-4

 • Özdeğer (Eigen value) ve Özvektör (Eigen vector) Örnek Soru-5

 • Özdeğer (Eigen value) ve Özvektör (Eigen vector) Örnek Soru-6

 • Özdeğer (Eigen value) ve Özvektör (Eigen vector) Örnek Soru-7

 • Özdeğer (Eigen value) ve Özvektör (Eigen vector) Örnek Soru-8

 • Özdeğer (Eigen value) ve Özvektör (Eigen vector) Örnek Soru-9

 • Özdeğer (Eigen value) ve Özvektör (Eigen vector) Örnek Soru-10


 • Reel ve Kompleks MatrisNedir? (Real and Complex Matrix)

 • Kompleks Matrisin Eşlenik Devriği (Conjugate Transpose)

 • Üniter Matris (Unitary Matrix)

 • Hermisyen Matrisler (Hermitian Matrices)

 • Hermisyen Matrislerde Özdeğerler (Eigenvalues for Hermitian Matrices)

 • İdempotent Matris (Idempotent Matrix)

 • İdempotent Matrislerde Özdeğerler (Eigenvalues for Idempotent Matrices)


 • Vektör Nedir?

 • Vektörlerin Uzunluğunu Bulma ve Birim Vektör

 • Birim Vektör Olmayan Vektörü Birim Vektör Yapma

 • Birim Baz Vektörler (i , j , k)

 • İç Çarpım (Dot Product or Scalar Product)

 • İki Vektörün Diklik ve Paralellik Şartı

 • İki Vektör Arasındaki Açıyı Bulma

 • İki Vektör Arasındaki Uzaklık (Distance Between Two Vectors)

 • Dik İzdüşüm Vektörünü Bulma (Projection Vektör)

 • Bir Kümenin Gerdiği Altuzay Üzerine Dik İzdüşüm Vektörü Bulma (Orthogonal Projection)

 • Orthogonal Projection onto a Span (İngilizce Örnek Soru)

 • Dik İzdüşüm Yardımıyla Lineer Birleşim Katsayılarını Bulma

 • En İyi Yaklaşım Teoremi (Best Approximation Theorem)

 • Düzlemde Üçgenin Alanını Vektör Yardımıyla Bulma


 • Vektör Uzayı (Vector Space)

 • Alt Uzay (Subspace)

 • Alt Uzay Örnek Sorular

 • Alt Uzay Örnek Soru-1 (Subspace)

 • Alt Uzay Örnek Soru-2(Subspace)

 • Alt Uzay Örnek Soru-3 (Subspace)

 • Alt Uzay Örnek Soru-4 (Subspace)

 • Alt Uzay Örnek Soru-5 (Subspace)

 • Lineer Birleşim

 • Lineer Birleşim Örnek Soru-1

 • Lineer Birleşim Örnek Soru-2

 • Lineer Bağımlılık ve Lineer Bağımsızlık

 • Lineer Bağımsızlık Örnek Soru-1

 • Lineer Bağımsızlık Örnek Soru-2

 • Lineer Bağımsızlık Örnek Soru-3

 • Lineer Bağımsızlık Örnek Soru-4

 • Lineer Bağımsızlık Örnek Soru-5

 • Uzayı Germe (Span)

 • Uzayı Germe (Span) Örnek Soru-1

 • Uzayı Germe (Span) Örnek Soru-2

 • Uzayı Germe (Span) Örnek Soru-3

 • Uzayı Germe (Span) Örnek Soru-4

 • Uzayı Germe (Span) Örnek Soru-5

 • Uzayı Germe (Span) Örnek Soru-6

 • Baz (Basis)

 • Baz (Taban) Örnek Soru-1 (Basis)

 • Baz (Taban) Örnek Soru-2 (Basis)

 • Baz (Taban) Örnek Soru-3 (Basis)

 • Baz (Taban) Örnek Soru-4 (Basis)

 • Baz (Taban) Örnek Soru-5 (Basis)

 • Baz (Taban) Örnek Soru-6 (Basis)

 • Boyut (Dimension)

 • Koordinat Vektörü

 • Baz (Taban) Değiştirme (Change of Basis)

 • Baz (Taban) Değiştirme Örnek Soru-1

 • Baz (Taban) Değiştirme Örnek Soru-2

 • Baz (Taban) Değiştirme Örnek Soru-3

 • Baz (Taban) Değiştirme Örnek Soru-4

 • Baz (Taban) Değiştirme Örnek Soru-5

 • Bir Matrisin Satır Uzayının Bazını Bulma (Row Space)

 • Bir Matrisin Sütun Uzayının Bazını Bulma (Column Space)

 • Sütun Uzayının Boyutu Determinant İlişkisi Örnek Soru (Column Space)

 • Bir Matrisin Rankını Bulma ve Yorumlama

 • Boş Uzayın Bazı ve Boyutu (Nullspace and Nullity)

 • Bir Matrisin Rankını Bulma ve Yorumlama Örnek Soru-1

 • Bir Matrisin Rankını Bulma ve Yorumlama Örnek Soru-2

 • Bir Matrisin Rankını Bulma ve Yorumlama Örnek Soru-3

 • Bir Matrisin Rankını Bulma ve Yorumlama Örnek Soru-4

 • Bir Matrisin Rankını Bulma ve Yorumlama Örnek Soru-5


 • Doğrusal Dönüşümler (Linear Transformations)

 • Doğrusal Dönüşüm Matrisi (Linear Transformation Matrix)

 • Verilen Bir Baz İçin Doğrusal Dönüşüm Matrisi Bulma (Transition Matrix)

 • Doğrusal Dönüşümün Çekirdeği (Kernel)

 • Doğrusal Dönüşümün Görüntüsü (Range)

 • Doğrusal Dönüşümün Boşluğu ve Rankı (Nullity and Rank)

 • Doğrusal Dönüşüm Çözümlü Örnek Sorular

 • Doğrusal Dönüşümlerin Birebir Olma Şartları (1-1 Linear Transformations)

 • Doğrusal Dönüşümlerin Örten Olma Şartları (Onto Linear Transformations)

 • Doğrusal Dönüşümlerin İzomorfik Olma Şartları (Isomorphism)

 • Doğrusal Dönüşümlerin Tersini Bulma (Inverse of Linear Transformation)

 • Doğrusal Dönüşümler Örnek Soru-1 (Linear Transformations)

 • Doğrusal Dönüşümler Örnek Soru-2 (Linear Transformations)

 • Doğrusal Dönüşümler Örnek Soru-3 (Linear Transformations)

 • Doğrusal Dönüşümler Örnek Soru-4 (Linear Transformations)

 • Doğrusal Dönüşümler Örnek Soru-5 (Linear Transformations)

 • Doğrusal Dönüşümler Örnek Soru-6 (Linear Transformations)

 • Doğrusal Dönüşümler Örnek Soru-7 (Linear Transformations)

 • Doğrusal Dönüşümler Örnek Soru-8 (Linear Transformations)

 • Doğrusal Dönüşümler Örnek Soru-9 (Linear Transformations)

 • Doğrusal Dönüşümler Örnek Soru-10 (Linear Transformations)


 • İki Vektörün Ortogonal (Dik) Olma Şartı

 • Ortogonal Küme Nedir? (Orthogonal Set)

 • Ortogonal Baz (Taban) Nedir? (Orthogonal Basis)

 • Ortonormal Küme Nedir? (Orthonormal Set)

 • Ortonormal Baz (Taban) Nedir? (Orthonormal Basis)

 • Ortogonal Tümleyen (Orthogonal Complement)

 • Gram Schmidt Metodu

 • Gram-Shmidt Metodu Örnek Soru-1

 • QR Ayrışımı (QR Factorization)

 • QR Ayrışımında R Bulmada Q^t Kullanma (QR Factorization)

 • QR Ayrışımı Örnek Soru-1 (QR Factorization)

 • QR Ayrışımı Örnek Soru-2 (QR Factorization)


 • Ortogonal Matrisler ve Özellikleri (Orthogonal Matrix)

 • Ortogonal Matrisler Örnek Soru-1 (Orthogonal Matrix)

 • Ortogonal Matrisler Örnek Soru-2 (Orthogonal Matrix)

 • Ortogonal Matrisler Örnek Soru-3 (Orthogonal Matrix)

 • Ortogonal Matrisler Örnek Soru-4 (Orthogonal Matrix)


 • En Küçük Kareler Metodu (Least Squares Method)

 • En Küçük Kareler Metodu ile Eğri Uydurma (Curve Fitting with Least Squares Method)

 • En Küçük Kareler Metodu Örnek Soru-1 (Least Squares Method)

 • En Küçük Kareler Metodu Örnek Soru-2 (Least Squares Method)

 • En Küçük Kareler Metodu Örnek Soru-3 (Least Squares Method)


 • İç Çarpım Uzayları (İnner Product Spaces)

 • Standart İç Çarpım (Dot Product) (Standart İnner Product)

 • İç Çarpıma Ait Ek Özellikler (İnner Product Spaces)

 • İç Çarpım Uzaylarında Uzunluk ve Birim Vektör (Inner Product Spaces)

 • İç Çarpım Uzaylarında İki Girdi Arası Uzaklık (Inner Product Spaces)

 • İç Çarpım Uzaylarında İki Girdi Arasındaki Açı (Inner Product Spaces)

 • İç Çarpım Uzaylarında Diklik (Orthogonality Inner Product Spaces)

 • İç Çarpım Uzayları Örnek Soru-1 (Inner Product Spaces)

 • İç Çarpım Uzayları Örnek Soru-2 (Inner Product Spaces)

 • İç Çarpım Uzayları Örnek Soru-3 (Inner Product Spaces)

 • İç Çarpım Uzayları Örnek Soru-4 (Inner Product Spaces)

 • İç Çarpım Uzayları Örnek Soru-5 (Inner Product Spaces)


 • Tekil Değer Ayrışımı (Singular Value Decomposition) (SVD)

 • Tekil Değer Ayrışımı Örnek Soru-1 (Singular Value Decomposition) (SVD)

 • Tekil Değer Ayrışımı Örnek Soru-2 (Singular Value Decomposition) (SVD)

 • Tekil Değer Ayrışımı Örnek Soru-3 (Singular Value Decomposition) (SVD)


 • Quadratic Form Nedir? (Quadratic Forms)

 • Quadratic Formların Matris Gösterimi ve Bunun Amacı (Quadratic Forms)

 • Quadratic Form Örnek Soru-1 (Quadratic Forms)

 • Quadratic Form Örnek Soru-2 (Quadratic Forms)

 • Quadratic Form Örnek Soru-3 (Quadratic Forms)


 • Lineer Cebir İspat Soruları Örnek Soru-1

 • Lineer Cebir İspat Soruları Örnek Soru-2

 • Lineer Cebir İspat Soruları Örnek Soru-3

 • Lineer Cebir İspat Soruları Örnek Soru-4

 • Lineer Cebir İspat Soruları Örnek Soru-5

 • Lineer Cebir İspat Soruları Örnek Soru-6

 • Lineer Cebir İspat Soruları Örnek Soru-7

 • Lineer Cebir İspat Soruları Örnek Soru-8


 • İngilizce Lineer Cebir Soruları-1

 • İngilizce Lineer Cebir Soruları-2

 • İngilizce Lineer Cebir Soruları-3

 • İngilizce Lineer Cebir Soruları-4

 • İngilizce Lineer Cebir Soruları-5

 • İngilizce Lineer Cebir Soruları-6

 • İngilizce Lineer Cebir Soruları-7

 • İngilizce Lineer Cebir Soruları-8

 • İngilizce Lineer Cebir Soruları-9

 • İngilizce Lineer Cebir Soruları-10

 • İngilizce Lineer Cebir Soruları-11


 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-1

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-2

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-3

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-4

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-5

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-6

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-7

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-8

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-9

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-10

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-11

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-12

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-13

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-14

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-15

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-16

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-17

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-18

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-19

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-20

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-21

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-22

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-23

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-24

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-25

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-26

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-27

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-28

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-29

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-30

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-31

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-32

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-33

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-34

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-35

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-36

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-37

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-38

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-39

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-40

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-41

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-42

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-43

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-44

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-45

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-46

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-47


 • Vize Sınav Örneği-1

 • Final Sınav Örneği-1
 • matematik özel ders videoları