Anasayfa Hakkımızda Kadromuz İletişim
Sayısal Analiz Konu Anlatım ve Soru Çözüm Videoları


 • Sayısal Analiz Nedir? (Numerical Methods)

 • Hata Kavramı ve Hata Çeşitleri (Error)

 • Kesme Hatası için Hatırlatma: Taylor ve Maclaurin Seri Açılımları

 • Kesme Hatası (Truncation Error)

 • Bağıl Hata (Relative Error)

 • Mutlak Hata (Absolute Error)

 • Yuvarlama Hatası (Rounding Error)


 • Calculus Dersinden Bilinmesi Gereken Kavramlar:

 • Bir Noktada Limit Olma Şartı

 • Süreklilik Nedir? (Continuity)

 • Bir Noktada Süreklilik Olma Şartı

 • Ara Değer Teoremi (Intermediate Value Theorem)

 • Ara Değer Teoremi ile Bir Denklemin En Az Bir Kökü Olduğunu İspatlama

 • Ara Değer Teoremi ile Bir Aralıkta İki Fonksiyonun Kesiştiklerini İspatlama

 • Bir Denklemin Verilen Bir Aralıkta Bir Tek Kökü Olduğunu İspatlama

 • Türev Kuralları

 • Ortalama Değer Teoremi (Mean Value Theorem)

 • Rolle's Teoremi (Rolle's Theorem)


 • Lineer Olmayan Bir Bilinmeyenli Denklem Nedir? (Nonlinear Equation in One Variable)

 • Lineer Olmayan Bir Bilinmeyenli Denklemlerde Çözüm Durumları


 • İkiye Bölme Metodu (Bisection Method)

 • İkiye Bölme Metodunda Durma Koşulları ( Stopping Conditions for Bisection Method)

 • İkiye Bölme Metodu Örneği-1

 • İkiye Bölme Metodu Örneği-2


 • Doğrusal İnterpolasyon Metodu (False Position Method or Regula Falsi Method)

 • Doğrusal İnterpolasyon Metodunda Durma Koşulları

 • Doğrusal İnterpolasyon Metodu Örnek Soru-1


 • Newton Raphson Metodu

 • Newton Raphson Metodu Örnek Soru-1

 • Newton Raphson Metodu Örnek Soru-2


 • Tekrarlama Metodu (Fixed Point İteration Method)

 • Tekrarlama Metodunda Durma Koşulları


 • En Küçük Kareler Metodu (Least Squares Method)

 • En Küçük Kareler Metodu ile Eğri Uydurma (Curve Fitting with Least Squares Method)


 • Lineer Cebir Dersinden Bilinmesi Gereken Kavramlar:

 • Matris Nedir ve Temel Matris Kavramları Nelerdir?

 • Matris Çeşitleri

 • Bir Matrisin Devriği (Transpose)

 • Matrislerde Toplama, Çıkarma ve Çarpma

 • Determinant Hesaplama

 • Lineer Denklem Sistemleri ve Matrisler ile Gösterimi

 • Elementer (Temel) Satır İşlemleri

 • Matrislerin Tersini Bulma (Elementer Satır İşlemleri Metodu)

 • Gauss Yok Etme Metodu

 • Gauss Jordan Yok Etme Metodu

 • Eşelon Matris (Row Echelon Form)

 • Lineer Denklem Sistemlerinin Eşelon Matris Forma Getirilerek Çözümü

 • İndirgenmiş Eşelon Matrisi (Reduced Row Echelon Form)

 • Ters Matris Yardımıyla Lineer Denklem Sistemlerini Çözme

 • Cramer Metodu ile Lineer Denklem Sistemlerini Çözme

 • Elementer Matrisler

 • Elementer Matrislerin Tersini Kısa Yoldan Bulma

 • A=LU Ayrışımı


 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-1

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-2

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-3

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-4

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-5

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-6

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-7

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-8

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-9

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-10
 • matematik özel ders videoları