Anasayfa Hakkımızda Kadromuz İletişim
Olasılık ve İstatistik Konu Anlatım ve Soru Çözüm Videoları


 • Saymanın Temel Prensibi

 • Permütasyon Nedir?

 • Sıralı Permütasyon

 • Tekrarlı Permütasyon

 • Yuvarlak Masa Permütasyonu

 • Permütasyon Çözümlü Örnek Sorular (1. Bölüm)

 • Permütasyon Çözümlü Örnek Sorular (2. Bölüm)

 • Permütasyon Çözümlü Örnek Sorular (3. Bölüm)


 • Kombinasyon Nedir?

 • Kombinasyon Çözümlü Örnek Sorular

 • Kombinasyon Çözümlü Örnek Sorular (1. Bölüm)

 • Kombinasyon Çözümlü Örnek Sorular (2. Bölüm)

 • Kombinasyon Çözümlü Örnek Sorular (3. Bölüm)


 • Olasılık Nedir?

 • Para Atmada Olasılık Durumları

 • Zar Atmada Olasılık Durumları

 • Torbadan Top Çekme Sorularında Olasılık Durumları

 • Permütasyon İçeren Olasılık Soruları

 • Kombinasyon İçeren Olasılık Soruları


 • Elektrik Devrelerinde Olasılık Örnek Soru-1

 • Elektrik Devrelerinde Olasılık Örnek Soru-2

 • Elektrik Devrelerinde Olasılık Örnek Soru-3


 • Olasılık Çözümlü Örnek Sorular (1. Bölüm)

 • Olasılık Çözümlü Örnek Sorular (2. Bölüm)

 • Olasılık Çözümlü Örnek Sorular (3. Bölüm)

 • Olasılık Çözümlü Örnek Sorular (4. Bölüm)

 • Olasılık Çözümlü Örnek Sorular (5. Bölüm)


 • Koşullu Olasılık (Conditional Probability)

 • Koşullu Olasılık Örnek Soru-1

 • Koşullu Olasılık Örnek Soru-2

 • Koşullu Olasılık Örnek Soru-3

 • Koşullu Olasılık Örnek Soru-4

 • Koşullu Olasılık Örnek Soru-5


 • Bayes Teoremi Örnek Soru-1

 • Bayes Teoremi Örnek Soru-2


 • Rastgele Değişken Nedir? (Random Variable)

 • Kesikli (Ayrık) Olasılık Dağılımı (Discrete Probability Distributions)

 • Kesikli Olasılık Dağılımı Örnek Soru Çözümleri

 • Kesikli Olasılık Dağılımında Beklenen Değer Hesaplama (Expected Value)

 • Kesikli Olasılık Dağılımında Varyans Hesaplama (Variance)

 • Kesikli Olasılık Dağılımında Koşullu Olasılık Hesaplama

 • Kesikli Olasılık Dağılımı Örnek Soru-1

 • Kesikli Olasılık Dağılımı Örnek Soru-2

 • Kesikli Olasılık Dağılımı Örnek Soru-3

 • Kesikli Olasılık Dağılımı Örnek Soru-4


 • Sürekli Olasılık Dağılımı (Continuous Probability Distributions)

 • Sürekli Olasılık Dağılımında Beklenen Değer Hesaplama (Expected Value)

 • Sürekli Olasılık Dağılımında Varyans Hesaplama (Variance)

 • Sürekli Olasılık Dağılımında Koşullu Olasılık Hesaplama

 • Sürekli Olasılık Dağılımı Örnek Soru


 • Beklenen Değer ve Varyans Özellikleri

 • Beklenen Değer ve Varyans Özellikleri Örnek Soru


 • Birikimli (Kümülatif) Dağılım Fonksiyonu Nedir?

 • Kesikli Olasılık Dağılımından Birikimli Dağılım Fonksiyonu Elde Etme

 • Sürekli Olasılık Dağılımından Birikimli Dağılım Fonksiyonu Elde Etme

 • Birikimli Dağılım Fonksiyonuna Ait Özellikler

 • F(x)'i Oluşturan f(x)'in Kesikli mi Sürekli mi Olduğunu Belirleme

 • Birikimli Olasılık Dağılımından, Kesikli-Sürekli Olasılık Dağılımı Bulma

 • Birikimli Olasılık Dağılımı Örnek Soru-1

 • Birikimli Olasılık Dağılımı Örnek Soru-2

 • Birikimli Olasılık Dağılımı Örnek Soru-3


 • Moment Üreten Fonksiyon Nedir?

 • Kesikli Olasılık Dağılımından Moment Üreten Fonksiyonu Bulma

 • Sürekli Olasılık Dağılımından Moment Üreten Fonksiyonu Bulma

 • Moment Üreten Fonksiyon Örnek Soru-1

 • Moment Üreten Fonksiyon Örnek Soru-2


 • Chebyshev Eşitsizliği (Chebyshev's Inequality)

 • Chebyshev Eşitsizliği Örnek Soru-1 (Chebyshev's Inequality)

 • Chebyshev Eşitsizliği Örnek Soru-2 (Chebyshev's Inequality)


 • Kesikli Düzgün Dağılım (Uniform Distribution)

 • Binom Dağılımı (Binomial Distribution)

 • Binom Dağılımı Örnek Soru-1

 • Binom Dağılımı Örnek Soru-2

 • Binom Dağılımı Örnek Soru-3

 • Geometrik Dağılım (Geometric Distribution)

 • Geometrik Dağılımda Ortalama (Beklenen Değer) ve Varyans

 • Binom Dağılımı ve Geometrik Dağılım Örnek Soru

 • Negatif Binom Dağılımı (Negative Binomial Distribution)

 • Poisson Dağılımı (Poisson Distribution)

 • Poisson Dağılımı Örnek Soru-1

 • Binom Dağılımına Poisson Dağılımı Yaklaşımı (Poisson Approximation to Binomial)

 • Hipergeometrik Dağılım (Hypergeometric Distribution)

 • Çok Terimli Dağılım (Multinomial Distribution)


 • Özel Sürekli Olasılık Dağılımları

 • Sürekli Düzgün Dağılım (Uniform Distribution)

 • Üstel Dağılım (Exponential Distribution)

 • Normal Dağılım (Normal Distribution)

 • Standart Normal Dağılım

 • z Tablosu Nedir?

 • z Tablosu Okuma (1. Çeşit z Tablosu)

 • z Tablosu Okuma (2. Çeşit z Tablosu)

 • Normal Dağılım Örnek Soru-1

 • Normal Dağılım Örnek Soru-2

 • Normal Dağılım Örnek Soru-3

 • Normal Dağılım Örnek Soru-4

 • Normal Dağılım Örnek Soru-5

 • Normal Dağılım Örnek Soru-6

 • Normal Dağılım Örnek Soru-7


 • Binom Dağılımına Normal Dağılım Yaklaşımı (Normal Approximation to Binomial)

 • Binom Dağılımına Normal Dağılım Yaklaşımı Örnek Soru-1

 • Binom Dağılımına Normal Dağılım Yaklaşımı Örnek Soru-2


 • Poisson Dağılımına Normal Dağılım Yaklaşımı (Normal Approximation to Poisson)

 • Poisson Dağılımına Normal Dağılım Yaklaşımı Örnek Soru-1


 • Ortak Olasılık Dağılımı Nedir? (Joint Probability Distributions)


 • Kesikli Ortak Olasılık Dağılımı (Discrete Joint Probability Distributions)

 • Kesikli Marjinal Olasılık Dağılımı (Marginal Probability Distributions)

 • Kesikli Rastgele Değişkenlerin Bağımsızlığı

 • Kesikli Ortak Olasılık Dağılımında Korelasyon Hesaplama

 • Kesikli Ortak Olasılık Dağılımında Kovaryans Hesaplama

 • Kesikli Ortak Olasılık Dağılımında Koşullu Olasılık Hesaplama

 • Kesikli (Discrete) Ortak Olasılık Dağılımı Örnek Soru-1

 • Kesikli (Discrete) Ortak Olasılık Dağılımı Örnek Soru-2

 • Kesikli (Discrete) Ortak Olasılık Dağılımı Örnek Soru-3


 • Sürekli Ortak Olasılık Dağılımı (Continuous Joint Probability Distribution)

 • Sürekli Marjinal Olasılık Dağılımı (Marginal Probability Distributions)

 • Sürekli Rastgele Değişkenlerin Bağımsızlığı

 • Sürekli Ortak Olasılık Dağılımında Korelasyon Hesaplama

 • Sürekli Ortak Olasılık Dağılımında Kovaryans Hesaplama

 • Sürekli (Continuous) Ortak Olasılık Dağılımı Örnek Soru-1

 • Sürekli (Continuous) Ortak Olasılık Dağılımı Örnek Soru-2

 • Sürekli (Continuous) Ortak Olasılık Dağılımı Örnek Soru-3

 • Sürekli (Continuous) Ortak Olasılık Dağılımı Örnek Soru-4


 • Ortalama Kavramı Nedir ve Neden Böyle Bir Kavrama İhtiyaç Duyulmuştur?

 • Dal Yaprak Grafiği (Stem and Leaf Diagram)


 • Popülasyon ve Örneklem Nedir? (Population and Sample)

 • Popülasyon ve Örneklem İstatistikleri

 • Basit Seri, Gruplanmış Seri ve Sınıflanmış Seri Kavramları Nedir?

 • Tanımlayıcı İstatistikler

 • Basit Serilerde Aritmetik Ortalama

 • Gruplanmış Serilerde Aritmetik Ortalama

 • Sınıflanmış Serilerde Aritmetik Ortalama

 • Basit Serilerde Mod (Tepe Değer)

 • Gruplanmış Serilerde Mod (Tepe Değer)

 • Sınıflanmış Serilerde Mod (Tepe Değer)

 • Basit Serilerde Medyan (Ortanca Değer)

 • Gruplanmış Serilerde Medyan (Ortanca Değer)


 • İstatiksel Tahmin (Estimation) Nedir?

 • İstatiksel Tahmin (Estimation) Çeşitleri


 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular

 • matematik özel ders videoları