Anasayfa Hakkımızda Kadromuz İletişim
Calculus-1 Konu Anlatım ve Soru Çözüm Videoları


 • Calculus Dersinde Lise Yıllarından Bilinmesi Gereken Konular

 • Parçalı Fonksiyonların Grafiğini Çizme

 • Parçalı Fonksiyon Grafiği Çizme Örneği-1


 • Calculus Dersinde Bilinmesi Gereken Trigonometrik Bağıntılar

 • 30, 45 ve 60 Derecenin Trigonometrik Değerlerini Hesaplama

 • 0, 90, 180, 270 ve 360 Derecenin Trigonometrik Değerlerini Bulma


 • Fonksiyonlarda Tanım Kümesi Bulma (Domain)

 • Fonksiyonlarda Görüntü Kümesi Bulma (Range)

 • Çift Fonksiyon (Even Function)

 • Tek Fonksiyon (Odd Function)

 • Fonksiyonların Tersini Bulma (inverse function)

 • Fonksiyonların Tersini Kısa Yoldan Bulma

 • Bileşke Fonksiyon (Composition of Functions)

 • Bileşke Fonksiyon Özellikleri

 • Kesirli Fonksiyonların Tanım ve Görüntü Kümesini Bulma


 • Limit Nedir?

 • Bir Noktada Limit Olma Şartı

 • Parçalı Fonksiyonlarda Limit

 • Mutlak Değerli Fonksiyonlarda Limit

 • Tanımsızlık Noktalarında Limit

 • L'hospital Kuralı Kullanmadan Çözülebilen Belirsizlik Durumları

 • Çarpanlara Ayırma Yardımıyla Çözülebilen Belirsizlikler

 • Eşlenik Çarpımı Yardımıyla Çözülebilen Belirsizlikler

 • Trigonometrik Kurallar Yardımıyla Çözülebilen Belirsizlikler

 • L'hospital Kuralı Kullanmadan Belirsizlik Durumlarını Çözme Örnek Soru-1

 • L'hospital Kuralı Kullanmadan Belirsizlik Durumlarını Çözme Örnek Soru-2

 • L'hospital Kuralı Kullanmadan Belirsizlik Durumlarını Çözme Örnek Soru-3

 • Sıkıştırma Teoremi (Squeeze or Sandwich Theorem)

 • Sonsuza Giden Limitler Neyi Hesaplar?

 • Sonsuza Giden Limit Kuralları

 • Kök ve Mutlak Değer İçeren Sonsuza Giden Limitler

 • Limit Çözümlü Örnek Sorular-1

 • Limit Çözümlü Örnek Sorular-2

 • Limit Çözümlü Örnek Sorular-3

 • Limit Çözümlü Örnek Sorular-4


 • Süreklilik Nedir? (Continuity)

 • Bir Noktada Süreklilik Olma Şartı

 • Süreklilik Çözümlü Örnek Sorular

 • Süreksizlik Çeşitleri

 • Süreklilik Örnek Soru-1

 • Süreklilik Örnek Soru-2


 • Ara Değer Teoremi (Intermediate Value Theorem)

 • Ara Değer Teoremi ile Bir Denklemin En Az Bir Kökü Olduğunu İspatlama

 • Ara Değer Teoremi ile Bir Aralıkta İki Fonksiyonun Kesiştiklerini İspatlama

 • Bir Denklemin Verilen Bir Aralıkta Bir Tek Kökü Olduğunu İspatlama

 • Ara Değer Teoremi Örnek Soru-1

 • Ara Değer Teoremi Örnek Soru-2


 • Bir Noktada Türevin Var Olma Şartları

 • Bir Noktada Türevin Var Olma Şartları Örnek Soru-1

 • Bir Noktada Türevin Var Olma Şartları Örnek Soru-2

 • Türevin Tanım Kuralları (Definition Rules)

 • Türevin Tanım Kuralları Örnek Soru-1

 • Türevin Tanım Kuralları Örnek Soru-2

 • Türev Kuralları

 • Çarpımın ve Bölümün Türevi

 • Türev Kuralları Örnek Soru-1

 • Türev Kuralları Örnek Soru-2

 • Türev Kuralları Örnek Soru-3

 • Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi

 • Parametrik Fonksiyonun Türevi

 • Parametrik Fonksiyonun Türevi Örnek Soru-1

 • Zincir Kuralı (Chain Rule)

 • Bileşke Fonksiyonun Türevi

 • Bileşke Fonksiyonun Türevi Örnek Soru

 • Ters Fonksiyonun Türevi

 • Ters Fonksiyonun Türevi Örnek Soru

 • Logaritma Yardımıyla Türev Alma

 • Logaritma Yardımıyla Türev Alma Örnek Soru

 • Kapalı Fonksiyonun Türevi (Implicit Differentiation)

 • Kapalı Fonksiyonun Türevi Örnek Soru


 • Ortalama Değer Teoremi (Mean Value Theorem)

 • Rolle's Teoremi (Rolle's Theorem)


 • Teğetin Eğimi ve Denklemi (Tangent Line)

 • Teğetin Eğimi ve Denklemi Örnek Soru-1

 • Teğetin Eğimi ve Denklemi Örnek Soru-2

 • Teğetin Eğimi ve Denklemi Örnek Soru-3

 • Teğetin Eğimi ve Denklemi Örnek Soru-4

 • Teğetin Eğimi ve Denklemi Örnek Soru-5

 • Teğetin Eğimi ve Denklemi Örnek Soru-6

 • Teğetin Eğimi ve Denklemi Örnek Soru-7

 • Normalin Eğimi ve Denklemi (Normal Line)

 • lineerizasyon (linearization) Örnek Soru


 • Belirsizlik Çeşitleri ve L'hospital Kuralı

 • Sıfır Bölü Sıfır Belirsizliğinin L'hospital Kuralı ile Çözümü

 • Sonsuz Bölü Sonsuz Belirsizliğinin L'hospital Kuralı ile Çözümü

 • Sonsuz Eksi Sonsuz Belirsizliğinin L'hospital Kuralı ile Çözümü

 • Sıfır Çarpı Sonsuz Belirsizliğinin L'hospital Kuralı ile Çözümü

 • Bir Üzeri Sonsuz ve Sıfır Üzeri Sıfır Gibi Belirsizliklerinin L'hospital Kuralı ile Çözümü

 • L'hospital Kuralı Örnek Soru-1

 • L'hospital Kuralı Örnek Soru-2

 • L'hospital Kuralı Örnek Soru-3

 • L'hospital Kuralı Örnek Soru-4

 • L'hospital Kuralı Örnek Soru-5


 • 1. ve 2. Türevin Yorumu Neyi Amaçlar?

 • 1. Türevin Yorumu

 • 1. Türevin Yorumu Örnek Soru

 • Daima Artan ve Daima Azalan Fonksiyonlar

 • Yerel ile Mutlak Maksimum ve Minimum Arasındaki Fark

 • Verilen Bir Aralıkta Fonksiyonun Mutlak Maksimum ve Minimum Noktalarını Bulma

 • Verilen Bir Aralıkta Fonksiyonun Mutlak Maksimum ve Minimum Noktalarını Bulma Örnek Soru

 • Maksimum ve Minimum Noktaları 2. Türev Testi ile Belirleme (Second Derivative Test)

 • 2. Türevin Yorumu

 • 2. Türevin Yorumu Örnek Soru


 • Optimizasyon Problemleri

 • Optimizasyon Problemi Örneği-1

 • Optimizasyon Problemi Örneği-2

 • Optimizasyon Problemi Örneği-3

 • Optimizasyon Problemi Örneği-4


 • Değişim Oranı (Hızı) Soru Örneği-1 (Related Rates)

 • Değişim Oranı (Hızı) Soru Örneği-2 (Related Rates)

 • Değişim Oranı (Hızı) Soru Örneği-3 (Related Rates)

 • Değişim Oranı (Hızı) Soru Örneği-4 (Related Rates)

 • Değişim Oranı (Hızı) Soru Örneği-5 (Related Rates)


 • Asimptot Nedir ve Çeşitleri Nelerdir? (Asymptotes)

 • Düşey Asimptot (Vertical Asymptote)

 • Yatay Asimptot (Horizontal Asymptote)

 • Eğik ve Eğri Asimptot (Oblique Asymptote)

 • Asimptot Bulma Örnek Soru-1


 • Türev Kullanarak Fonksiyon Grafiği Çizme

 • Türev Kullanarak Fonksiyon Grafiği Çizme Örneği-1

 • Türev Kullanarak Fonksiyon Grafiği Çizme Örneği-2

 • Türev Kullanarak Fonksiyon Grafiği Çizme Örneği-3


 • İntegral Temel Bilgiler

 • İntegral Alma Kuralları

 • İntegral Alma Yöntemleri

 • Değişken Değiştirme Yöntemi (u-substitution)

 • Kısmi İntegral Yöntemi (Partial Fractions)

 • Polinom Bölmesi Yardımıyla İntegral Alma

 • Basit Kesirlere Ayırma ile İntegral Alma (Partial Fractions)

 • Trigonometrik Dönüşüm Yardımıyla İntegral Alma (1. Bölüm)

 • Trigonometrik Dönüşüm Yardımıyla İntegral Alma (2. Bölüm)

 • Trigonometrik Dönüşüm Yardımıyla İntegral Alma (3. Bölüm)

 • Trigonometrik Dönüşüm Yardımıyla İntegral Alma (4. Bölüm)

 • Trigonometrik Dönüşüm Yardımıyla İntegral Alma (5. Bölüm)

 • Trigonometrik Dönüşüm Yardımıyla İntegral Alma Örneği-1

 • Trigonometrik Dönüşüm Yardımıyla İntegral Alma Örneği-2

 • Trigonometrik Dönüşüm Yardımıyla İntegral Alma Örneği-3

 • Trigonometrik Dönüşüm Yardımıyla İntegral Alma Örneği-4

 • Trigonometrik Dönüşüm Yardımıyla İntegral Alma Örneği-5


 • İntegral Örnek Sorular ve Çözümleri-1

 • İntegral Örnek Sorular ve Çözümleri-2


 • Belirli İntegral (Definite İntegral)

 • Belirli İntegral Özellikleri

 • Mutlak Değerli Belirli İntegrallerin Çözümü

 • Parçalı Fonksiyon İçeren Belirli İntegrallerin Çözümü

 • Belirli İntegralin Türevi (Fundamental Theorem of Calculus)

 • Çember Yardımıyla Belirli İntegralleri Çözme • Hiperbolik Fonksiyonlar

 • Hiperbolik Fonksiyonların Türevi

 • Hiperbolik Fonksiyonların İntegrali


 • Riemann Toplamı Nedir? (Riemann Sum)


 • İntegralde Alan Çeşitleri

 • İntegralde Alan Hesaplamada Çizimi Bilinmesi Gereken Fonksiyonlar

 • x-ekseni ile Grafik Arasında Kalan Alanı Bulma

 • y-ekseni ile Grafik Arasında Kalan Alanı Bulma

 • İki Grafik Arasında Kalan Alanı Bulma

 • İntegralde Alan Örnek Sorular


 • Genelleştirilmiş İntegral Nedir? (Improper Integral)

 • Sınırlarında Sonsuz İçeren Genelleştirilmiş İntegraller

 • Sınırlarında Tanımsızlık İçeren Genelleştirilmiş İntegraller

 • Genelleştirilmiş İntegral Örnekleri (Improper Integral)


 • İntegralde Hacim Hesaplama Çeşitleri

 • Disk ve Washer Metod ile Hacim Hesaplama (x-ekseni Etrafında Döndürme)

 • Disk ve Washer Metod ile Hacim Hesaplama (y-ekseni Etrafında Döndürme)

 • Disk Metod ile Hacim Hesaplama (Yatay Doğru Etrafında Döndürme)

 • Disk Metod ile Hacim Hesaplama (Düşey Doğru Etrafında Döndürme)

 • Washer Metodu ile Hacim Hesaplama (Yatay Doğru Etrafında Döndürme)

 • Washer Metodu ile Hacim Hesaplama (Düşey Doğru Etrafında Döndürme)

 • Shell Metodu ile Hacim Hesaplama (y ekseni etrafında döndürme) (Kabuk Yöntemi)

 • Shell Metodu ile Hacim Hesaplama (x ekseni etrafında döndürme) (Kabuk Yöntemi)

 • Shell Metodu ile Hacim Hesaplama (Düşey Doğru Etrafında Döndürme) (Kabuk Yöntemi)

 • Shell Metodu ile Hacim Hesaplama (Yatay Doğru Etrafında Döndürme) (Kabuk Yöntemi)

 • İntegralde Hacim Örnek Soru-1

 • İntegralde Hacim Örnek Soru-2

 • İntegralde Hacim Örnek Soru-3

 • İntegralde Hacim Örnek Soru-4

 • İntegralde Hacim Örnek Soru-5


 • Yay Uzunluğu Bulma (Arc Length)

 • İntegral ile Ortalama Değer Hesaplama


 • Kardioid Nedir ve Nasıl Çizilir?

 • Kardioid Alanı Hesaplama Örnek Soru-1

 • Kardioid Alanı Hesaplama Örnek Soru-2

 • Kardioid Alanı Hesaplama Örnek Soru-3

 • Kardioid Alanı Hesaplama Örnek Soru-4

 • Kardioid Alanı Hesaplama Örnek Soru-5

 • Kardioid Alanı Hesaplama Örnek Soru-6


 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-1

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-2

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-3

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-4

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-5

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-6

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-7

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-8

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-9

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-10

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-11

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-12

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-13

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-14

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-15

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-16

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-17

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-18

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-19

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-20

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-21

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-22

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-23

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-24

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-25

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-26

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-27

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-28

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-29

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-30

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-31

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-32

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-33

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-34

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-35

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-36

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-37

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-38

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-39

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-40

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-41

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-42

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-43

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-44

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-45

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-46

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-47

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-48


 • Vize ve Finalde Çıkmış İntegral Soruları-1

 • Vize ve Finalde Çıkmış İntegral Soruları-2

 • Vize ve Finalde Çıkmış İntegral Soruları-3

 • Vize ve Finalde Çıkmış İntegral Soruları-4

 • Vize ve Finalde Çıkmış İntegral Soruları-5

 • Vize ve Finalde Çıkmış İntegral Soruları-6

 • Vize ve Finalde Çıkmış İntegral Soruları-7

 • Vize ve Finalde Çıkmış İntegral Soruları-8

 • Vize ve Finalde Çıkmış İntegral Soruları-9

 • Vize ve Finalde Çıkmış İntegral Soruları-10

 • Vize ve Finalde Çıkmış İntegral Soruları-11

 • Vize ve Finalde Çıkmış İntegral Soruları-12

 • Vize ve Finalde Çıkmış İntegral Soruları-13

 • Vize ve Finalde Çıkmış İntegral Soruları-14

 • Vize ve Finalde Çıkmış İntegral Soruları-15

 • Vize ve Finalde Çıkmış İntegral Soruları-16

 • Vize ve Finalde Çıkmış İntegral Soruları-17

 • Vize ve Finalde Çıkmış İntegral Soruları-18

 • Vize ve Finalde Çıkmış İntegral Soruları-19

 • Vize ve Finalde Çıkmış İntegral Soruları-20

 • Vize ve Finalde Çıkmış İntegral Soruları-21

 • Vize ve Finalde Çıkmış İntegral Soruları-22

 • Vize ve Finalde Çıkmış İntegral Soruları-23

 • Vize ve Finalde Çıkmış İntegral Soruları-24

 • Vize ve Finalde Çıkmış İntegral Soruları-25

 • Vize ve Finalde Çıkmış İntegral Soruları-26

 • Vize ve Finalde Çıkmış İntegral Soruları-27

 • Vize ve Finalde Çıkmış İntegral Soruları-28

 • Vize ve Finalde Çıkmış İntegral Soruları-29

 • Vize ve Finalde Çıkmış İntegral Soruları-30

 • Vize ve Finalde Çıkmış İntegral Soruları-31

 • Vize ve Finalde Çıkmış İntegral Soruları-32

 • matematik özel ders videoları